Webbplatser

Webbplatser ikon

Föräldragruppen förändrade deras familjeliv

Färre känsloutbrott, större självinsikt, tryggare föräldraskap och minskad stress – det är några av de resultat som föräldrautbildningen ”Känslostarka barn” har gett föräldrarna Sofia och Jimmy Sjödén. Utbildningen anordnas av mottagningen Barn och ungas psykiska hälsa och hålls i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.

Publicerad: 2024-04-29 (uppdaterad 2024-05-28)
Ett föräldrapar på utbildning, kvinnan tittar bort och ler mot en annan deltagare och mannen tittar fokuserat på mötesledaren.

Foto: Jessica Claren

Klockan är strax efter 11 och dagens utbildningstillfälle är slut. Tio föräldrapar har under två timmar tillsammans med kuratorerna, Malin Trommels Lind och Johanna Magnusson i Kungsbacka, pratat om olika verktyg och sätt som man som föräldrar kan hantera sina känslostarka barn på.

– Den här utbildningen får en att må bättre, det är en lättnad att förstå att det finns andra föräldrar och familjer som har samma utmaningar. Vi känner oss inte lika ensamma längre och stressen som vi har känt över situationerna hemma försvinner, säger Jimmy Sjödén.

Vid första utbildningstillfället fick föräldraparen dela med sig om varför de ville gå utbildningen och hur situationen ser ut på hemmaplan.

– Det blev en väldigt förtroendefull känsla i gruppen direkt och alla har verkligen vågat dela med sig. I gruppen finns föräldrar med barn i olika åldrar och med olika erfarenheter och det har gett mycket att höra andras berättelser och reflektioner, berättar Sofia Sjödén.

Ett föräldrapar sitter i soffa och samtalar.

En väg in – vägen in till Barn och ungas psykiska hälsa

Sofia och Jimmy kom i kontakt med föräldrautbildningen via En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland, när de sökte hjälp och stöd hur de bättre kunde hantera sitt ena barns känsloutbrott. Situationen var på väg att bli ohållbar och relationen mellan Sofia och Jimmy påverkades negativt, de hade olika syn på gränssättning och det var många gånger frustration, ilska och ledsamhet som präglade flera vardagkvällar i veckan. Efter samtal med personal på En väg in, fick de rekommendation att gå med i föräldrautbildningen AFFEKT.

– Tidigare var det känsloutbrott ofta, framför allt på vardagkvällar. Vi hade väldigt olika syn på gränssättning, jag har hela tiden pekat med hela handen och Sofia har varit den lugnare parten – idag har vi kommit närmare varandra och är mer samstämda. Nu är vi överens om viktiga gränssättningar och vi har individuella kravanpassningar på våra barn, säger Jimmy.

– Ja, det har verkligen förändrats. Nu har vi gemensam syn på vårt barns outvecklade förmågor och vi ser till dagsformen och sätter kraven utifrån det, då kan vi möta vårt barn på ett bättre sätt och hela familjen mår bättre, säger Sofia.

Större självinsikt och mognad i föräldraskapet

Sofia och Jimmy har tack vare föräldrautbildningen fått större självinsikt och mognat i sitt föräldraskap, berättar de. De reflekterar mer över sin egen uppväxt och hur vissa egenskaper har vuxit fram hos dem själva, hur deras agerade som förälder påverkar situationer. De har fått verktyg för att kunna avleda och förhindra kaosfasen bland annat.

– Det är fantastiskt att motsvarande en arbetsdag på åtta timmar har förändrat vardagen för oss – vi är väldigt tacksamma för den hjälpen vi har fått här. Vi har ett sista tillfälle kvar på utbildningen och därefter kommer vi få utvärdera och se om vi behöver ytterligare uppföljning och hjälp, säger Jimmy och Sofia.

En närbild på många färgpennor i ett träställ.

Om mottagningen Barn och ungas psykiska hälsa Halland

Barn och ungas psykiska hälsa har funnits tre år i Halland och sedan i höstas finns mottagningar på tre orter – Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Mottagningarna är så kallad första linjens vård, på samma sätt som en vårdcentral är. Det är genom att ringa En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland, som man kommer i kontakt med Barn och ungas psykiska hälsa Halland. Mottagningarna tar hand om barn och unga (6-17 år) med lätta till medelsvåra psykiska besvär och ger också föräldrastöd. På de tre mottagningarna finns team som består av psykologer, kuratorer, administrativa assistenter och sjuksköterska. Finns behov av vidare hjälp, som är utanför mottagningarnas kunskapsområde samarbetar och remitterar de till barn och ungdomspsykiatrin (BUP), för att ingen ska falla mellan stolarna.

– Till andra föräldrar vill vi säga att våga sök hjälp, det behöver inte handla om särskilda diagnoser utan vara utmaningar i vardagen. I vårt fall har vi ett extra känslostarkt barn – nu förstår vi vårt barn bättre, vi har fått verktyg och hela familjen har fått bättre förutsättningar att fungera mer harmoniskt, säger Sofia och Jimmy Sjödén.