Intresseanmälan till kontaktbank

Här kan du som är kulturskapare som är verksam i Halland och intresserad av att arbeta med projekt inom skapande skola göra en intresseanmäla för att komma med i Kultur i Hallands kontaktbank.

Kontaktbanken är ett arbetsverktyg för halländska kulturskapare och halländska skolor.

Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av att finnas med i Kultur i Hallands kontaktbank för professionella kulturskapare som vill arbeta med skapande skola projekt i Hallands kommuner.

Läs mer om skapande skola på Kulturrådets webbplats.

Efter godkännande av denna intresseanmälan kommer du med i vår regionala kontaktbank, som publiceras på Region Hallands webbplats. I kontaktbanken på webben publiceras namn, konstnärligt område för skapande skola, e-post samt mobil.

  • För att bli godkänd ska du uppfylla de kriterier för professionella kulturskapare som rekommenderas av Kulturrådet för konstnärlig personal verksam inom skapande skola.

Se vilka kulturskapare som ingår i Kultur i Hallands "Kontaktbank för Skapande skola".

Intresseanmälan till Kultur i Hallands kontaktbank

Intresseanmälan till Kultur i Hallands kontaktbank för professionella kulturskapare som vill arbeta med projekt inom skapande skola i Hallands kommuner.

Enligt dataskyddsförordningen krävs samtycke eller annan laglig grund för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna intresseanmälan så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Läs mer om hur Region Halland hanterar personuppgifter: www.regionhalland.se/dataskydd

Förutom publiceringen på Region Hallands webbplats kommer uppgifterna inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra ditt deltagande.

Kontaktuppgifter:

Konstnärliga verksamhetsområden

Konstnärliga verksamhetsområden inom vilka jag vill arbeta med i projekt inom skapande skola (flera val är möjliga):

Jag arbetar inom (flera val är möjliga): Obligatoriskt

Utbildning och erfarenhet:

Referenser:

Godkännande

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data. När du registrerar dina uppgifter här så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna.

Godkänner du att vi publicerar dina uppgifter på Region Hallands webbplats? Obligatoriskt

(Vi lägger endast upp ditt namn, konstnärligt område för skapande skola, epost samt mobil).

Klicka på skicka och invänta bekräftelse här på sidan.