Webbplatser

Webbplatser ikon

Västsveriges struktur­fonds­partnerskap

Västsveriges struktur­fonds­partnerskap har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden.

Strukturfondspartnerskapet är sammansatt av förtroendevalda från kommuner och regioner i Västra Götaland och Halland, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, intresseorganisationer, näringsliv, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och universitet och högskolor.

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet tar emot ansökningarna för regionalfonden och socialfonden och gör laglighetsprövning av alla inkomna projektansökningar.

De ansökningar som uppfyller de formella kraven går vidare till Västsveriges strukturfondspartnerskap som gör en prioriteringsordning bland projekten.

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa mer om partnerskapet, vilka ledamöter som är med, möteshandlingar och protokoll samt riktlinjer för prioritering av projekt.

Strukturfondspartnerskapet Västsverige - Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: