Direkt till innehållet

Energi

Region Halland arbetar för att stimulera till handlingskraft för en smartare energianvändning och för att öka användningen av förnybar energi och för effektivare energianvändning.

Region Halland arbetar tillsammans med energi- och klimatrådgivarna för att sprida kunskap om effektivare energianvändning till både privatpersoner och företag. Vi samarbetar för minskad klimatpåverkan i kommunerna.

Regionalt samverkar vi för ökad användning av förnybar energi och energieffektivisering med andra offentliga aktörer som exempelvis Länsstyrelsen i Halland, kommunerna, Högskolan i Halmstad och privata aktörer.

Nationellt samverkar Energikontoret på Region Halland med 15 andra regionala energikontor som medfinansieras av Energimyndigheten. Tillsammans täcker verksamheterna hela Sverige.

Mer information hittar du på Energikontoren Sverige.

Kontakt:

energikontoret@regionhalland.se

Charlotta Lyding, Energistrateg

Telefon: 0720-84 94 00

Clara-Bella Bergman, Energistrateg

Telefon: 0790-62 56 59

Desireé Sögaard, Klimat- och miljöstrateg

Telefon: 072-08 39 504

Senast ändrad: