Direkt till innehållet

Stöd och tips vid rådande energiläge

Varje kilowattimme räknas

Energimyndigheten har i sin kampanj – Varje kilowattimme räknas – samlat information om hur läget ser ut, varför vi behöver minska elanvändningen och hur var och en kan bidra.

Varje kilowattimme (kWh) räknas – energimyndigheten.se

Stöd och tips till företag

Sök stöd från projektet Energismart

Energismart är ett tillfälligt stöd för dig som företagare så att du snabbt kan få konkreta tips och råd om hur du kan energieffektivisera ditt företag.

Energismart – ett energistöd för företag (TEK Kompetenscentrum)

Sök stöd för energikartläggning

En energikartläggning visar hur du kan effektivisera energianvändningen i ditt företag. Region Halland erbjuder små- och medelstora företag ekonomiskt stöd i form av checkar för att göra en energikartläggning.

Energikartläggning 

Energimyndighetens vägledning för energieffektivisering

Energieffektivisera ditt företag (energimyndigheten.se)

Spara energi hemma – Energikontoren Sverige

Energikontoren Sverige, en gemensam organisation för de 16 regionala energikontoren, har tagit fram en broschyr med tips för hur du sparar energi hemma.

Spara energi hemma – Broschyr Region Halland (pdf)

Så fungerar elpriset

Höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraften fortsätter att påverka elpriserna.

Energimarknadsinspektionen förklarar orsaker bakom svängiga och höga elpriser

Sök bidrag för energieffektivisering i småhus

Om du är småhusägare med el- eller gasuppvärmt småhus kan du söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget gäller för materialkostnader när du byter från el-, eller gasvärme till vissa andra värmesystem.

Du kan också få bidrag för åtgärder i den så kallade klimatskärmen, som till exempel fönsterbyte och isolering, under förutsättning att småhusägaren även fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus. Mer information om bidraget och hur du ansöker finns på Boverkets webbplats.

Ansök om bidrag för energieffektivisering i småhus (boverket.se)

Senast ändrad: