Direkt till innehållet

Energikontoret

I vårt energiarbete på Energikontoret stimulerar vi till handlingskraft för en smartare energianvändning. Energikontoret arbetar för att öka användningen av förnybar energi och för effektivare energianvändning och guidar invånare och verksamheter mot en energismart framtid.

Energikontoret arbetar tillsammans med de kommunala coacherna inom energi och klimat samt energi- och klimatrådgivarna för att sprida kunskap om effektivare energianvändning till både privatpersoner och företag. Vi samarbetar för minskad klimatpåverkan i kommunerna.

Regionalt samverkar vi för ökad användning av förnybar energi och energieffektivisering med andra offentliga aktörer som exempelvis Länsstyrelsen i Halland, kommunerna, Högskolan i Halmstad och privata aktörer.

Nationellt samverkar vi med Energimyndigheten och 14 andra regionala energikontor som medfinansieras av Energimyndigheten. Tillsammans täcker verksamheterna hela Sverige. Energikontorets finansiering kommer till hälften från medverkan i projekt och olika uppdrag från till exempel Energimyndigheten och andra hälften består av finansiering från Region Halland. Mer information hittar du på Energikontoren Sverige.

 

Karta över exempel på klimat- och energisatsningar

I länken kan du titta på en karta över exempel på klimat- och energisatsningar i landet och Halland. 

 

Kontakta Energikontoret

energikontoret@regionhalland.se

Charlotta Lyding, verksamhetsledare Energikontoret, tel. 0720-84 94 00

Clara-Bella Bergman, medarbetare Energikontoret, tel. 0790-62 56 59

Senast ändrad: