Direkt till innehållet

Energiråd för företag

Energikontoret vägleder små- och medelstora företag i arbetet med att spara energi.

Vad Energikontoret kan göra:

  • Hjälpa dig hitta rätt stöd för ditt företag
  • Guida bland finansieringsmöjligheterna
  • Hjälpa till med ansökan till Energimyndigheten
  • Agera bollplank under arbetets gång

Energikartläggning

Genom att göra en energikartläggning får du svar på hur mycket energi företaget använder. Exempelvis undersöks om energikrävande utrustning fungerar optimalt. En kartläggning ger också tips på hur energianvändningen kan effektiviseras – små justeringar kan ge stora vinster.

Energikartläggningen genomförs av en konsult. Kontakta Energikontoret för mer information, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Du kan få ett energikartläggningsstöd, som täcker 50 procent av kostnaden för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag kan få upp till 30.000 kronor i stöd.

Det finns flera webbutbildningar för dig som företagare:

Webbutbildningar för företag inom hotell- och restaurangbranscherna

Webbutbildningar om energieffektivisering, från Energimyndigheten

Läs och se mer på Energimyndigheten

Vinster med energieffektivisering

Filmer från företag som gjort energieffektiviseringsåtgärder

Energi- och klimatrådgivning i kommunerna

Som litet eller medelstort företag är du välkommen att vända dig till de kommunala energi- och klimatrådgivare för kostnadsfria råd om hur ditt företag kan minska energianvändning och miljöpåverkan.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna arbetar oberoende av kommersiella intressen och har lång erfarenhet och kompetens på området energirådgivning. Energi- och klimatrådgivarna är kostnadsfria att be om råd.

Energi- och klimatrådgivning Laholm

Energi- och klimatrådgivning Halmstad 

Energi- och klimatrådgivning Falkenberg

Energi- och klimatrådgivning Hylte

Energi- och klimatrådgivning Varberg

Energi- och klimatrådgivning Kungsbacka

Kontakta Energikontoret

energikontoret@regionhalland.se

Charlotta Lyding, verksamhetsledare Energikontoret, tel. 072-0849400

Clara-Bella Bergman, medarbetare Energikontoret, tel. 0790-62 56 59

 

Senast ändrad: