Direkt till innehållet

Samarbete med kommuner och andra aktörer

Energikontoret kan fungera som ett bollplank för kommunal utveckling inom energiområdet, för olika delar av det kommunala verksamhetsområdet. Det kan vara aktiviteter och projekt riktade såväl internt, mot den egna organisationen, som externt, mot kommunala organisationer och invånare. Energikontoret kan vara projektpart, inspiratör, samordnare eller projektledare där flera kommuner eller aktörer samverkar.

Regionalt samverkar Energikontoret för ökad användning av förnybar energi och energieffektivisering med andra offentliga och privata aktörer och vi välkomnar även till fler samarbeten. Exempel på samverkan kan vara att låta energikontoret samordna och leda projekt där flera organisationer samverkar.

Kontakta Energikontoret

energikontoret@regionhalland.se

Charlotta Lyding, verksamhetsledare Energikontoret, tel. 0720-84 94 00

Clara-Bella Bergman, medarbetare Energikontoret, tel. 0790-62 56 59

 

Senast ändrad: