Direkt till innehållet

Aktuella träffar och aktiviteter

Kattegatts kustvattenråd arrangerar både nätverksträffar och deltar i aktiviteter som berör den halländska kuststräckan och nordvästra Skånes kuststräcka ner till Kullaberg i Höganäs kommun, exempelvis Västerhavsveckan och Ängelholms vattendag.

Samverkan limniska vattenråd

Kattegatts kustvattenråd samverkar i aktuella frågor med de limniska vattenråden i vårt område. Detta sker på initiativ av ett eller flera vattenråd eller någon av våra medverkande organisationer.

Västerhavsveckan

Kattegatts kustvattenråd medverkar årligen i Västerhavsveckan som alltid arrangeras vecka 32.

Västerhavsveckan

Västerhavsveckan Halland

Senast ändrad: