Direkt till innehållet

Aktuella träffar och aktiviteter

Kattegatts kustvattenråd arrangerar både nätverksträffar och deltar i aktiviteter som berör den halländska kuststräckan och nordvästra Skånes kuststräcka ner till Kullaberg i Höganäs kommun, exempelvis Västerhavsveckan och Ängelholms vattendag.

Samverkan limniska vattenråd

Under 2020 arrangerar Kattegatts vattenråd nätverkansträffar mellan de limniska vattenråden längs Kattegattskusten. Just nu planerar vi för ett nätverksmöte om invasiva arter. Håll utkik efter inbjudan.

Västerhavsveckan

Även 2020 kommer Kattegatts kustvattenråd att medverka i Västerhavsveckan. Årets vecka arrangeras 1-9 augusti med ett stort antal aktiviteter där havsmiljön är i fokus. Halland och nordvästra Skåne har ett eget program. Lördag 8 augusti medverkar kustvattenrådet på Ängelholms vattendag.

Senast ändrad: