Direkt till innehållet

Kattegatts kustvattenråds rådslag

Varje år sker minst ett rådslag och här kan du se innehållet i de senaste.

Rådslag 27 oktober 2023

Höstens rådslag arrangerades på Gottskärs hotell i Kungsbacka kommun, med temat Ålgräs och tång.

Program och deltagare Rådslag 2023-10-27

Vad växer under ytan i Halland? (pdf) Bo Gustafsson Länsstyrelsen Hallands län

Ålgräs som en åtgärd mot erosion (pdf) Ingemar Lundström Båstads kommun

Utmaningar kring vatten i Kungsbacka (pdf) John Borlid Kungsbacka kommun

Hållbar mat från havet (pdf) Marie Lenngren Noriko & Lilla Havsbutiken

Rådslag 21 april 2023

Vårens rådslag arrangerades på Halmstad Arena med temat Buller i havet. Här hittar du presentationerna och anteckningar:

Anteckningar och deltagare rådslag 2023-04-21

Kattegatts kustvattenråd, Mikael Salomonsgård

Länsstyrelsen Halland Regeringsuppdrag IBA-områden, Bo Gustafsson

FOI Undervattensbuller, Mathias Andersson

Rådslag 28 oktober 2022

Höstens rådslag arrangerades den 28 oktober på Högskolan i Halmstad med temat forskning inom vattenområdet. Vi tackar Högskolan Halmstad för samarbetet kring rådslaget.

Här är presentationerna och programmet från rådslaget:

Program och deltagare Rådslag 28 oktober (pdf)

Våtmarker och vattenkvalitet, Antonia Liess Högskolan Halmstad (pdf)

CatFish, Joakim Tell Högskolan Halmstad (pdf)

Brunifiering, Jasmin Borgert Högskolan Halmstad (pdf)

Knubbsäl i Kattegatt, Karl Lundström SLU (pdf)

Kattegatts kustvattenråd, Anne Udd (pdf)

Rådslag 29 april 2022

Vårens rådslag arrangerades den 29 april i Båstad. Temat var vattenpedagogik.

Här är presentationerna från rådslaget:

Kattegatts kustvattenråd Rådslag 29 april (pdf)

Havsmedvetenhet (pdf), Tina Johansen Lilja

Vattnet i skolan – en möjlighet till samarbete (pdf), Peter Nolbrant

Utomhuspedagogik med tema vatten (pdf), Mariann Andersson Norrman

Semidigitalt rådslag 15 oktober 2021

Rådslag på temat fiske arrangerades 15 oktober 2021, med medverkande från näringen, Sportfisket, myndigheter och marin biologi. Marint Centrum presenterade sitt arbete mot spökfiske. Totalt deltog 29 personer. Presentationerna hittar du nedan.

Rådslaget filmades och filmen finns här.

Fiskeregleringar i Halland, Erika Axelsson, Länsstyrelsen Halland
Marint Centrum, Vesa Tschernij, Marint Centrum Simrishamn
Miljöeffekter i havet, Kristin Johansson, marinbiolog
PEAB_Rapport_ROV_Hummertinor – Rapport om LOVA-projekt för att bärga förlorade fiskeredskap norra Halland
Sportfiskarna på Kattegatts kustvattenråd, Markus Lundgren, Sportfiskarna

Digitalt rådslag 7 maj 2021

Digitalt rådslag arrangerades 7 maj 2021, tema biologisk mångfald, med medverkande från Göteborgs universitet, två olika spökgarnsprojekt och OX2 om havsbaserad vindkraft. Totalt deltog 36 personer. Presentationerna hittar du nedan.

Anteckningar
Lars Gamfeldt Göteborgs Universitet
Bo Weiland projekt spökgarn
Folder om spökgarn
Förlorade fiskeredskap 2019
Projekt Spökredskap

Semidigitalt rådslag 23 oktober 2020

Semidigitalt rådslag arrangerades 23 oktober från Halmstads teater, tema från källa till hav. Halmstads kommun var medarrangör och kommunrådet Jenny Axelsson inledde mötet. Totalt deltog ungefär 40 personer varav hälften på plats, en del från Järnvägsmuseets hörsal i Ängelholm och en del online på egen hand. Hela sändningen går att se här i efterhand, på Youtube.

Presentationerna:

Jenny Axelsson, Halmstad kommun, rådslag 2020-10-23 (pdf)
LEVA-projekten, rådslag, 2020-10-23 (pdf)
Lea D Schneider, LEVA Kattegatt, rådslag 2020-10-23 (pdf)
Agnes Fridell, rådslag 2020-10-23 (pdf)
Agnes Fridell, Länsstyrelsen, kompletterande kartor rådslag 2020-10-23 (pdf)
Lasse Ohlsson, rådslag 2020-10-23 (pdf)

Rådslag 25 oktober 2019

Höstens rådslag är genomfört i samverkan med Falkenbergs kommun. Programmet bestod av många olika infallsvinklar på frågor inom temat nedskräpning och plast. Medverkade gjorde bl.a. Svenska Fotbollsförbundet angående konstgräsplaner, Trafikverket angående hantering av dagvatten från vägar och Lunds Universitet om forskning kring hur plast som bryts ner kan påverka organismer.

Program och deltagarlista

Minnesanteckningar

Välkommen med Bengt Hackberg Falkenbergs kommun

Introduktion med Helena Westberg Länsstyrelsen Halland, Linda Corneliusson Linde och Camilla Hamnebo Falkenbergs kommun, Johan Mårtensson

Båstad kommun (Båstads skräpfacit) och Linn Ekberg Nordic Ocean Watch

Magnus Billberger Trafikverket

Ingvar Björkman Svenska Fotbollsförbundet

Tommy Cedervall  Lunds Universitet

Rådslag 29 mars 2019

Rådslaget handlade om klimatanpassning av kusten och ägde rum på Stadsbiblioteket i Ängelholm. Programmet var intressant med många olika infallsvinklar på klimatanpassning.

Program och deltagarlista

Olof Persson, Sweco

Pär Persson, Länstyrelsen, Skåne län

David Bendz, SGI

Anna Hamilton, Ängelholms kommun

Geraldine Thiere

Emanuel Schmidt, Sweco

Rådslag 28 september 2018

Rådslaget handlade om tillståndet i havet – Laholmsbukten i fokus. Kattegatts kustvattenråd tittade närmare på, hur problemen såg ut, nuläget och vad som behövs framöver. Vi fick mycket ny kunskap, intressanta förslag och även två nya initiativ. Dokumentation från rådslaget hittar du här:

Program och deltagarlista

Sammanfattning av gruppdiskussioner

Välkommen – Torsten Kindt Laholms kommun

Tina Johansen Lilja och Kajsa Tönnersson Havsmiljöinstitutet  Havet 1988 Havet 1888

Philip Axe Havs- och vattenmyndigheten, SMHI Vattenwebb

Arne Joelsson och Gunnar Gullander, Mellbyförsöken

Peter Göransson PAG Miljöundersökningar Länk till refererad artikel om effekter av bottentrålning.

Linda Parkefelt Sydvatten

Rådslag 16 mars 2018

Vårens rådslag ägnade vattenrådet åt de olika samråd som just nu är aktuella inom vattenförvaltningen, havsmiljöförvaltningen och havsplaneringen. Presentationer publiceras nedan.

Inbjudan med program

Marie-Helene Bergstrand, Halmstads kommun och Kattegatts kustvattenråd

Vattenförvaltningen, redovisning av samrådet Sandra Brantebäck, Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, Josefin Levander och Sabine Lagerberg

Havsmiljöförvaltningen, Ylva Engwall Havs- och vattenmyndigheten

Havplaneringen, Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län

Synpunkter från grupper som deltog i workshop

Rådslag 6 oktober 2017

Höstens rådslag på temat biologisk mångfald arrangerade vi i samverkan med Havsnätverket Väst och Vattenrådet för Bohuskusten. Ca 60 deltog och fick lyssna på en rad intressanta föreläsare som tog upp olika aspekter av biologisk mångfald i Västerhavet. Minnesanteckningar och deltagarlista. För mer information om enskilda föreläsares presentationer kontakta projektledare Anne Udd.

Rådslag 28 mars 2017

Temat för rådslaget är miljöövervakning. Hur går övervakningen till och vad vet vi om hur kusten och havet mår? Vi får också en genomgång av det nyligen fastställa åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt och tar beslut om hur kustvattenrådet ska arbeta vidare under året. Program och deltagarlista. För mer information om enskilda föreläsares presentationer kontakta projektledare Anne Udd.

Rådslag 27 september 2016

Höstens välbesökta rådslag hölls på Hökagården i Mellbystrand. Tema var klimatet, ett av kustvattenrådets fokusområden. Dagen avslutades med en exkursion på stranden. Här kan du läsa programmet och minnesanteckningar. För mer information om enskilda föreläsares presentationer kontakta projektledare Anne Udd.

Rådslag 3 mars 2016

Den 3 mars 2016 hade vi vårens rådslag, denna gång på Löftadalens Folkhögskola i Åsa. Här kan du läsa om programmet och minnesanteckningar. För mer information om enskilda föreläsares presentationer kontakta projektledare Anne Udd.

Rådslag 15 oktober 2015

Syftet med detta rådslag är att vi tar fram inriktningen för hur kustvattenrådet ska arbeta i den pågående förvaltningscykeln och att formulera en översiktlig handlingsplan (2016-2021). 57 deltagare från 36 olika organisationer medverkade på höstens rådslag. Här kan du läsa programmet och minnesanteckningarna. För mer information om enskilda föreläsares presentationer kontakta  projektledare Anne Udd.

Rådslag 29 april 2015

Vid detta första rådslag bildades Kattegatts kustvattenråd. Landshövding Lena Sommestad höll i en inledande presentation. Här kan du läsa minnesanteckningar från mötet. För mer information om enskilda föreläsares presentationer kontakta  projektledare Anne Udd.

 

Senast ändrad: