Direkt till innehållet

Projekt – Miljösamverkan

Miljösamverkan Halland driver flera olika projekt. Projektgrupperna består av handläggare från både Halland och Västra Götaland. I projekten tar vi fram utbildningar, handläggarstöd, informationsmaterial, tillsynskampanjer med mera. Här finns information om pågående projekt inom miljösamverkan.

Sedan 2004 har miljösamverkan drivit projekt inom olika områden. Materialet finns tillgängligt hos projektledaren för Miljösamverkan Halland.

Material från alla regionala miljösamverkan finns på Miljösamverkan Sverige

Projekt där miljösamverkan Västra Götaland varit projektledare

 

Senast ändrad: