Direkt till innehållet

Behovsutredningar

Miljösamverkan genomförde 2020/2021 projektet behovsutredning. Syftet med projektet var att förenkla, effektivisera och ge stöd till tillsynsmyndigheternas arbete med behovsutredningar. Att skapa förutsättningar för en likartad utformning av behovsutredningarna och möjliggöra jämförelse av resursbehoven.

Arbetet för ökad samsyn med behovsutredningarna i Halland och Västra Götaland tar inte slut med projektet utan har sin början när tillsynsmyndigheterna börja använda det gemensamt framtagna materialet. Material från projektet och det fortsätta arbetet hittar ni på Tillsyns portalen Väst.

Miljösamverkan Västra Götaland var projektledare för projektet:

Projektet Behovsutredning på Miljösamverkans Västra Götalands webbplats.

Senast ändrad: