Direkt till innehållet

Kemikalier i förskolan

Projektets syfte är utifrån befintligt material ta fram underlag och material en gemensam tillsynskampanj i Halland och Västra Götaland. Projektet ska stödja och stärka kommunerna i att genomföra tillsyn av kemikalier i förskolan. Men också ge handläggarna en ökad kunskap och trygghet när de utför sitt uppdrag och arbeta mot en giftfri förskola.

Projektet bidrar till Det önskade läget genom att tillsynen i kommunerna planeras och genomförs gemensamt. Genom att kontoren i de båda länen genomför tillsyn bidrar vi till en hållbar utveckling kopplad till folkhälsan. Projektet skapar förutsättningar för ett bra möte med verksamheterna genom att ta fram stöd för att genomföra tillsynen både digitalt och fysiskt.

Projektmål

  1. Ta fram checklista och stöd till bedömningsgrunder utifrån befintligt material för tillsyn av kemikalier i förskolan. Materialet ska ge kontoren underlag för att genomföra tillsynsbesök av både inomhus- och utomhusmiljö. Materialet ska kunna användas under den planerade tillsynskampanjen likväl som när projektet avslutats.
  2. Ta fram underlag så att kontoren kan välja att genomföra delar av tillsynen utifrån checklistan samt att kunna genomförda den både fysiskt och digitalt.
  3. Genomföra en tillsynskampanj under perioden september 2021 – januari 2022 där minst 15 kontor deltar och använder framtaget material.
  4. Utvärdera tillsynskampanjen genom en digital enkät till deltagarna. I utvärderingen ska det framgå; antal tillsynsbesök, om tillsynsbesöken genomförts på kommunala eller privata förskolor, olika typer av avvikelser samt om tillsynen genomfört fysiskt och/eller digitalt.

Tillsynskampanj

Tillsynskampanjen genomförs september 2021 – januari 2022. Material för kampanjen finns på Tillsynsportalen Väst.

För att delta i tillsynskampanjen hör av er till projektledarna.

Projektplan

Projektplanen finns hos projektledaren för Miljösamverkan Halland.

Projektgrupp

Carolina Gomez Giraldo – Lidköping, Grästorp, Götene

Jennie Hulth – Lerum

Selma Kojic – Halmstad

Amanda Lidström – Miljösamverkan Östra Skaraborg

Malin Andersson – Projektledare Miljösamverkan Halland

Senast ändrad: