Direkt till innehållet

Redlighet fisk på restaurang

Syftet med projektet är att uppmärksamma eventuella felaktigheter gällande fiskarter som lämnas till konsumenterna via menyer samt att få en bild av hur det ser ut i våra län. Detta görs genom att vi tar fram gemensamma arbetsmetoder och samverkar med varandra i kontrollarbetet.

Projektet drivs av Miljösamverkan Västra Götaland, men är öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland. Mer information om projektet finns hos Miljösamverkan Västra Götaland.

Länk till projektsidan på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.

Senast ändrad: