Direkt till innehållet

Släckvatten

Projektet syftar till att ge stöd för handläggarna vid remisshantering, tillsyn och handläggning av släckvatten i anmälningspliktig verksamhet.

Frågan om släckvattenhantering har blivit allt mer aktuell, framför allt vid nyetablering av nya industrier, men är fortfarande relativt ny och det finns inte så mycket handläggarstöd och erfarenheter från detta arbete. Det är också otydligt kring vad som gäller för släckvatten, både i prövning och i tillsyn.

Projektet drivs av Miljösamverkan Västra Götaland, men är öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland. Mer information om projektet finns hos Miljösamverkan Västra Götaland.

Länk till projektsidan på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.

Senast ändrad: