Direkt till innehållet

Interreg Europa

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Programgeografin omfattar alla EU-länder samt Norge och Schweiz. Fokus för programmet ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer i syfte att regional utveckling i Europa.

Programmets mål

Interreg Europe hjälper regionala och lokala myndigheter runt om i Europa att utveckla och leverera bättre resultat. Målet är att offentliga investeringar i högre utsträckning ska leda till ökad integration och hållbar utveckling för medborgarna i EU.

Mer information och kontakt

Nationell kontaktpunkt är Maria Eriksson på Näringsdepartementet.

Telefon: 08-405 1363

E-post: Maria.M.Eriksson@gov.se

Webbplats: Interreg Europa (interregeurope.eu)

Senast ändrad: