Direkt till innehållet

Nordsjöprogrammet – Interreg

Interreg Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram. Målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i.

Aktuella ansökningar

Nu kan du ansöka om finansiering för projekt inom Nordsjöprogrammet.

Du kan ansöka fram till klockan 17, den 14 november 2022.

Ansök här (northsearegion.eu)

Programmet har 4 fokusområden

  • Innovation och kunskapsstyrd ekonomi
  • Gröna teknologier: Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi
  • Klimatförändringar och miljöutmaningar: Anpassning och riskhantering i samband med klimatförändringar, skydda miljön och främja hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter

Länder som deltar i Nordsjöprogrammet

De som deltar i Nordsjöprogrammet är hela eller delar av Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike.

Kontaktuppgifter och nationell kontaktpunkt

Här finns kontaktuppgifter (northsearegion.eu)

Mer om Nordsjöprogrammet

Här kan du läsa mer om Nordsjöprogrammet (northsearegion.eu)

Senast ändrad: