Direkt till innehållet

Öresund-Kattegatt-Skagerrak – Interreg

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro under åren 2021-2027, i projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Projekten som Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak finansierar drivs över nationsgränserna i 11 svenska, danska och norska regioner. Projekten arbetar med samhällsutmaningar inom fyra insatsområden:

  • innovation och entreprenörskap,
  • grön omställning,
  • transport och mobilitet,
  • gränslös arbetsmarknad.

Så ansöker du

Gå till Intrerreg Öresund-Skagerrak-Kattegatts webbplats för att ta reda på mer och ansöka.

För er som vill ansöka – Interreg Öresund-Skagerrak-Kattegatt

Senast ändrad: