Direkt till innehållet

Östersjöprogrammet – Interreg

Östersjöprogrammet är ett samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön.

Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt.

Mer information hittar du på programmets webbplats: interreg-baltic.eu

Länder som ingår i programmet

Inom EU: hela Sverige, Finland, Danmark, Polen, Estland, Lettland, Litauen, delar av norra Tyskland

Utanför EU: delar av Norge

Prioriterade områden

Programmet fokuserar på 4 prioriterade områden:

  • Innovativa samhällen
  • Hållbar vattenförvaltning
  • Klimatneutrala samhällen
  • Samverkande förvaltning

Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet. Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Senast ändrad: