Direkt till innehållet

EU

Sveriges medlemskap i EU skapar möjligheter för dig som hallänning och för Hallands utveckling och tillväxt. Man kan till exempel studera inom EU eller söka EU-medel för att genomföra projekt.

Region Halland tillvaratar de möjligheter som EU-samarbetet skapar och som region är vi med och påverkar EU:s framtida policys och program. Genom den så kallade närhetsprincipen hanteras EU-frågor så nära medborgarna som möjligt. Det finns flera dokument som kan vara intressant för dig att ta del av:

Halland och Europa 2020-strategin (pdf)

Region Halland och Europa 2020 (pdf)

EU projektöversikt april 2020 (pdf)

EU projektöversikt juni 2021 (pdf)

EU projektöversikt maj 2022 (pdf)

EU 2020 (pdf)

Senast ändrad: