Direkt till innehållet

EU

Sveriges medlemskap i EU skapar möjligheter för dig som hallänning och för Hallands utveckling och tillväxt, exempelvis kan man studera inom EU eller söka EU-medel för att genomföra projekt.

Region Halland tillvaratar de möjligheter som EU-samarbetet skapar och som region är vi med och påverkar EU:s framtida policys och program. Genom den så kallade närhetsprincipen hanteras EU-frågor så nära medborgarna som möjligt. Det finns flera dokument som kan vara intressant för dig att ta del av:

Halland och Europa 2020-strategin

Region Halland och Europa 2020

EU projektöversikt april 2020

EU projektöversikt juni 2021

EU 2020

Västsvenska EU-konferensen

Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv.

Konferensen 2020 kommer att anordnas i Falkenberg.

 

Senast ändrad: