Direkt till innehållet

EU-program i Halland

EU:s regionalpolitik, kallad sammanhållningspolitiken, ska stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrenskraften mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet, det vill säga din livskvalitet. Den omfattar alla regioner och städer i EU.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och genomförs genom olika struktur-och investeringsfonder; regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden samt landsbygdsprogrammet. Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån.

Regional- och socialfondsprogrammet

Västsveriges strukturfondspartnerskap (partnerskapet) har uppgiften att prioritera bland inkomna regionala projektansökningar inom socialfonden respektive regionalfonden i Västverige. Området Västsverige består av Västra Götalands och Hallands län. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet är förvaltande myndigheter.

Regionalfondsprogrammet för tillväxt och konkurrenskraft i Västsverige.  Kontaktperson på Region Halland: Lena Neinhardt

Socialfondsprogrammet för Västsverige. Kontaktpersoner på Region Halland: Jessica Berntsson och Lena Neinhardt

Övriga EU-program i Halland

Landsbygdsprogrammet. Kontaktperson på Region Halland: Ellinore Svan

Havs- och fiskeriprogrammet. Kontaktperson på Region Halland: Ellinore Svan

Lokalt Ledd Utveckling Halland. Kontaktperson på Region Halland: Ellinore Svan

Öresund-Kattegatt-Skagerrak-programmet. Kontaktperson på Region Halland: Marie Karlsson

Nordsjöprogrammet. Kontaktperson på Region Halland: Lena Neinhardt

Östersjöprogrammet. Kontaktperson på Region Halland: Lena Neinhardt

Interreg Europaprogrammet. Kontaktperson på Region Halland: Lena Neinhardt

 

Senast ändrad: