Direkt till innehållet

Presentationer från EU-konferensen i Falkenberg

Här kan du ta del av presentationerna från EU-konferensen i Falkenberg.

Presentationerna från konferensens föreläsare kan du läsa här i sin helhet i pdf-format. En sammanfattning från konferensen finns på sidan Reportage från EU-konferens i Falkenberg – Ett nytt Europa.

Torsdag 12 maj

Maria Blässar är chef för medie- och kommunikationsfrågor vid EU-kommissionens representationskontor i Stockholm.

Ett nytt EU – aktuella frågor och framtid ur ett EU-perspektiv – Maria Blässar(pdf)

Se Maria Blässars presentation här (video)

Teresa Küchler

Teresa Küchler är journalist och EU-korrespondent för Svenska Dagbladet.

Se Teresa Küchlers presentation här (video)

Maria Strömvik är universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hon forskar bland annat om vilka kunskaper vi har om EU och hur det påverkar val och politik.

EU i riksdagsvalet – Maria Strömvik (pdf)

Se Maria Strömviks presentation här (video)

Eleftherios Stavropoulos arbetar i EU-kommissionen med frågor som rör sammanhållningen mellan stad och landsbygd.

How does the EU support the interaction between city and country – Eleftherios Stavropoulos(pdf)

Robin Rikardsson är analytiker på Region Halland.

Regional utveckling i stad och land – hur växer Sverige? – Robin Rikardsson (pdf)

Marion Eckardt är president i ELARD som organiserar tusentals Leader-satsningar som utvecklar landsbygden i 27 medlemsländer.

Leadermetoden som innovationsverktyg – Marion Eckardt(pdf)

Fredag 13 maj

Helena Gidlöf från Sveriges kommuner och regioner (SKR) talade om EU:s kommande programperiod och sammanhållningspolitiken.

Sammanhållningspolitiken – Helena Gidlöf (pdf)

Se Helena Gidlöfs presentation här (video)

Anders Bergström från Föreningen Norden talade om Östersjöstrategin – den första av fyra makroregionala strategier.

Gemensamma utmaningar och möjligheter – Andrs Bergström(pdf)

Se Anders Bergströms presentation här (video)

Louise Floman från EU-kommissionen, talade om Interreg-programmen som är viktiga verktyg för att utveckla samarbete över gränserna.

Interreg 2021-2027 – Louise Floman (pdf)

Christina Imander från Tillväxtverket berättade om Interreg Europe.

Interreg Europe – Christina Imander (pdf)

Se Christina Imanders presentation här (video)

Carina Jagetun pratade om Östersjöprogrammet som omfattar åtta EU-länder runt Östersjön samt Norge

Interreg Östersjöprogrammet 2021-2027 – Carina Jagetun(pdf)

Jesper Jönsson berättade om Nordsjöprogrammet.

Interreg North Sea – Jesper Jönsson(pdf)

Se Jesper Jönssons presentation här (video)

Else Timms från Kustbevakningen berättade om hur Kustbevakningen genomfört ett projekt för förbättrade möjligheter att undsätta och rädda människor vid haverier till sjöss.

Dive smart Baltic: Vad kan ett projekt inom Interreg åstadkomma? – Else Timms(pdf)

Katarina Nordmark från Länsstyrelsen Värmland, berättade om Nordsjöprojektet som har målet att använda kraften i kultur och kulturarv för regional utveckling.

Presentation Cupido – Katarina Nordmark(pdf)

Senast ändrad: