Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Psykisk ohälsa – ett gemensamt arbete

För patienternas bästa samarbetar Psykiatrin Halland med sjukhus och vårdcentraler, socialförvaltningar och skolhälsovård, arbetsförmedling och försäkringskassa – och många fler. Detta skildras ur en rad synvinklar i vårt nyhetsbrev som du kan läsa genom att klicka här nedan. Vi planerar att ge ut sex nummer per år och på denna sida sammanställer vi fullständiga versioner av artiklar, inlägg etcetera som publiceras i Psykiatrin Hallands nyhetsbrev.

Vill du ha vårt nyhetsbrev, klicka här.

Tidigare nummer finns här:

Nr 1, januari 2020

Dokument

Mellan stolarna, vidareläsning

Mellan stolarna Mary-Anne Jakobsson, NSPH

Sömn, läs mer

Rapporten "Så mår vi i Halland"

16–18 år

18–84 år

Nr 2, mars 2020

Rehabilitering

Pia Ryberg Försäkringskassan

Depression - behandling och egna åtgärder

Skolkommentar från BUP

BARI-metoden

Affisch 1

Affisch 2

Affisch 3

Nr 3, juni 2020

Existentiell hälsa – människan som söker sitt värde

Alla har sin egen gräns

Fakta om utmattning

Nr 4, september 2020

Trots kritiken läkemedel hjälper många barn och unga med psykiska problem

Tidiga insatser viktiga men inte utan risker

Anhörigas Riksförbund: Kommunerna glömmer bort de anhöriga

Nr 5, december 2020

Anna Hagstad

Förebyggande enheten

Halländska överenskommelsen

Verksamhetsplan PSH

Verksamhetsplan 2021 Psykiatrin Halland

Rapport Ung i Kungsbacka 2020

Nr 6, mars 2021

En väg in + nya mottagningar

Ätstörning

Psykrehab Laholm

Nr 7 maj 2021

ECT effektiv metod mot djupa depressioner

Biblioterapi stöd för unga med psykisk ohälsa

Dietisterna hjälper patienter till rätt mat och dryck

Iris Förstberg förklarar hur man sätter psykiskt status

Nr 8 oktober 2021

Psykiatrin klarar köerna – men systemet är komplext

Tvångsvård används bara när inget annat hjälper

Psykiatrin satsar på missbruksvården

Hälsolinjen värnar patienternas fysiska hälsa

Äppelveckan ett bra samarbete mellan Varbergs kommun och lokala nämnden

Har du frågor, kommentarer eller vill medverka i kommande nummer, hör av dig till vår redaktör Harald Bergengren.

ECT tillgängligxx

Senast ändrad: