Direkt till innehållet

Psykisk ohälsa – ett gemensamt arbete

För patienternas bästa samarbetar Psykiatrin Halland med sjukhus och vårdcentraler, socialförvaltningar och skolhälsovård, arbetsförmedling och försäkringskassa – och många fler. Detta skildras ur en rad synvinklar i vårt nyhetsbrev som du kan läsa genom att klicka här nedan. Vi planerar att ge ut sex nummer per år och på denna sida sammanställer vi fullständiga versioner av artiklar, inlägg etcetera som publiceras i Psykiatrin Hallands nyhetsbrev.

Vill du ha vårt nyhetsbrev, klicka här.

Tidigare nummer finns här:

Nr 1, januari 2020

Dokument

Mellan stolarna, vidareläsning

Mellan stolarna Mary-Anne Jakobsson, NSPH

Sömn, läs mer

Rapporten "Så mår vi i Halland"

16–18 år

18–84 år

Nr 2, mars 2020

Rehabilitering

Pia Ryberg Försäkringskassan

Depression - behandling och egna åtgärder

Skolkommentar från BUP

BARI-metoden

Affisch 1

Affisch 2

Affisch 3

Nr 3, juni 2020

Existentiell hälsa – människan som söker sitt värde

Alla har sin egen gräns

Fakta om utmattning

Nr 4, september 2020

Trots kritiken läkemedel hjälper många barn och unga med psykiska problem

Tidiga insatser viktiga men inte utan risker

Anhörigas Riksförbund: Kommunerna glömmer bort de anhöriga

Nr 5, december 2020

Anna Hagstad

Förebyggande enheten

Halländska överenskommelsen

Verksamhetsplan PSH

Verksamhetsplan 2021 Psykiatrin Halland

Rapport Ung i Kungsbacka 2020

Nr 6, mars 2021

En väg in + nya mottagningar

Ätstörning

Psykrehab Laholm

Nr 7 maj 2021

ECT effektiv metod mot djupa depressioner

Biblioterapi stöd för unga med psykisk ohälsa

Dietisterna hjälper patienter till rätt mat och dryck

Iris Förstberg förklarar hur man sätter psykiskt status

Har du frågor, kommentarer eller vill medverka i kommande nummer, hör av dig till vår redaktör Harald Bergengren.

Inbjudan samtal psykiskt lidande och livslust

Senast ändrad: