Direkt till innehållet

Barn och ungas hälsa

Det är viktigt att alla hallänningar får en god start i livet och att alla barn och unga lever under jämlika villkor. Barn och ungas hälsa är ett prioriterat område för oss på Region Halland och vi jobbar med att utveckla möjligheterna att följa barn och ungas livsvillkor och hälsa.

Vi har gjort kartläggnings-, förankrings- och dialogarbete med de halländska kommunerna och andra samhällsaktörer, men också med barn och unga. Syftet är att tillsammans urskilja förbättringsområden och behov av gemensamma underlag när det gäller barn och ungas liv och hälsa.

Exempel på satsningar

Utvecklingsarbeten som Välmående ger resultat och tidig språkstart är exempel på satsningar för att stärka barn och ungas hälsa.

Kontaktperson:
Staffan Carlsson, Social hållbarhetsstrateg
Telefon: 035-134800
E-post: Staffan.Carlsson@regionhalland.se

Amina Boulaabi, Social hållbarhetsstrateg
Telefon: 073-142 69 61
E-post: Amina.Boulaabi@regionhalland.se

Senast ändrad: