Direkt till innehållet

Nationella folkhälsoenkäten 2022 – Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor är en återkommande enkätundersökning som görs för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Under våren 2022 fick drygt 18 000 hallänningar möjlighet att bidra. Enkätundersökningens resultat presenteras i kartläggningen ”Så mår vi i Halland”.

Hälsa betyder mer än levnadsvanor och avsaknad av sjukdom. Din hälsa påverkas också av hur du har det i din livssituation som helhet. Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och förändras också över tid. För att undersöka detta och ha möjlighet att förbättra folkhälsan görs den här återkommande undersökningen.

Undersökningen visar att hälsan i Halland är fortsatt god och generellt bättre än i Sverige som helhet. En god hälsa skapar förutsättningar för hallänningarna att forma sina liv efter sina egna önskemål och att vara delaktiga i och bidra till samhällsutvecklingen.

De utmaningar som framkommer för Hallands del rör framför allt ungas hälsa, kvinnors hälsa, den psykiska hälsan och skillnader i hälsa mellan olika grupper samt mellan kvinnor och män. Dessa utmaningar delar Halland med övriga regioner i Sverige.

Här kan du läsa rapporten Så mår vi i Halland

Tillgänglighet i rapporter

Region Halland jobbar aktivt med att tillgänglighetsanpassa pdf:er, för att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på webbplatsen regionhalland.se. 

Senast ändrad: