Direkt till innehållet

Nationella folkhälsoenkäten 2022 – Hälsa på lika villkor

Hur mår vi i Halland? Hälsa på lika villkor är en återkommande undersökning som görs för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Under våren 2022 är det dags för nästa undersökning och i Halland kommer drygt 18 000 personer att få möjlighet att bidra. Alla som är med får ett brev med information om hur man gör.

Hälsa betyder mer än levnadsvanor och sjukdom. Din hälsa påverkas av hur du har det i din livssituation som helhet. Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och förändras också över tid. För att undersöka detta och ha möjlighet att förbättra folkhälsan görs den här återkommande undersökningen.  

Så går det till

Under våren 2022 kommer drygt 18 000 hallänningar att få ett brev med inloggningsuppgifter för att kunna svara på enkäten digitalt. De som är med i enkäten får flera påminnelser och det kommer även att finnas möjlighet att fylla i enkäten på papper.

Svara på enkäten digitalt

Har du fått ett brev hem om att du ska delta i undersökningen så kan du logga in och svara direkt på webben.

Logga in och svara på enkäten här

Alla svar är viktiga

För att kunna dra slutsatser av resultaten är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Det är en chans att bidra till mer kunskap vilket förhoppningsvis kan leda till en bättre folkhälsa.

Resultaten presenteras under hösten 2022

När resultaten är sammanställda kommer Folkhälsomyndigheten att presentera resultaten för hela landet medan Region Halland presenterar resultat specifikt för Halland, här på regionhalland.se.

Mer information om undersökningen

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information för dig som har frågor om enkäten.

Nationella folkhälsoenkäten

Senast ändrad: