Direkt till innehållet

Energikontoret

Energikontoret arbetar för att öka användningen av förnybar energi och för effektivare energianvändning och guidar invånare och verksamheter mot en energismart framtid.

Energikontoret arbetar tillsammans med de kommunala coacherna inom energi och klimat samt energi- och klimatrådgivarna för att sprida kunskap om effektivare energianvändning till både privatpersoner och företag. Vi samarbetar för minskad klimatpåverkan i kommunerna.

Regionalt samverkar vi för ökad användning av förnybar energi och energieffektivisering med andra offentliga aktörer som exempelvis Länsstyrelsen i Halland, kommunerna, Högskolan i Halmstad och privata aktörer.

Nationellt samverkar vi med Energimyndigheten och 14 andra regionala energikontor som medfinansieras av Energimyndigheten. Tillsammans täcker verksamheterna hela Sverige. Energikontorets finansiering kommer till hälften från medverkan i projekt och olika uppdrag från till exempel Energimyndigheten och andra hälften består av finansiering från Region Halland. Mer information hittar du på Energikontoren Sverige.

Kontakta Energikontoret

energikontoret@regionhalland.se

Jonas Nielsen, projektledare för Regional samhällsplanering

tel. 070-968 63 93

Emma Stenberg, strateg för Regional samhällsplanering

tel. 0720-84 94 00

Senast ändrad: