Direkt till innehållet

Miljösamverkan Halland

Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan länets sex kommuner och Länsstyrelsen Hallands län. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Halland. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer.

Det önskade läget målar upp bilden av hur vi vill bidra till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag. Det handlar om att vara den myndighet vi själva vill möta, skapa gemensam praxis, dela med sig till varandra och ha en dialog med andra aktörer i samhället. Det är också viktigt att skapa attraktiva arbetsplatser med goda ledare och kompetenta medarbetare.

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där  handläggare m.fl. på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland och kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Här når du Tillsynsportalen Väst . Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen hör av dig till Miljöskydd Västra Götaland.

Senast ändrad: