Direkt till innehållet

Pågående projekt

Miljösamverkan Halland driver flera olika projekt. Det handlar bland annat om tillsyn på mindre lantbruk, spårbarhet av livsmedel i flera led och effektiv bostadstillsyn.

I korthet syftar projektet tillsyn på mindre lantbruk om att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter och att genomföra en tillsynskampanj. Spårbarhet av livsmedel i flera led syftar till att förbättra kontrollen av spårbarhet genom att myndigheterna gemensamt tar fram arbetsmetoder och samverkar med varandra i kontrollarbetet. Effektiv bostadstillsyn syftar till att få en effektiv handläggning av klagomål rörande bostäder. Mer information om de olika projekten inom Miljösamverkan Halland kan du läsa om under den här fliken.

Senast ändrad: