Direkt till innehållet

Mötesplats Goda exempel 2019

Nu händer det saker! Projektgruppen för Mötesplats Goda exempel 2019 har fått in över 50 goda exempel från kommunerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland och inspirationsföreläsarna är satta.

Nu händer det saker! Programmet för Mötesplats Goda exempel 2019 är klar och inbjudan har skickats ut. Konferensen riktar sig till dig som jobbar på miljömyndighet på kommun och länsstyrelse inklusive djurskydd, samt alla som är knutna till kontoret till exempel administratörer och chefer i Västra Götaland och Hallands län.

Den 27 - 28 november 2019 på Lindholmen Science Park i Göteborg kommer du att känna motivation, gemenskap och energi inför vår gemensamma resa mot Det önskade läget. Här träffas vi och inspireras av alla goda exempel som finns runt om oss. Så passa på att dela med dig av din arbetsplats goda exempel! Under dessa dagar erbjuds nya tankar och perspektiv, reflektion om hur vi och andra gör och verktyg för utveckling för både dig och din arbetsplats.

Vi är stolta över att få samarbeta med två toppföreläsare som passar in på mötesplatsens röda tråd: Nu snackar vi Visioner på riktigt.

 • Inledningsföreläsare är Ami Hemviken. Ami är beteendevetare och en av Sveriges främsta föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation och en utbildare som alltid lyckas lyfta och inspirera sin publik.
 • Avslutningsföreläsare är Johnny Sundin. Johnny har en bakgrund från media, kommunikation, utbildning och eventbranschen. Han vet vad det innebär att visualisera, skapa tydlighet och att inspirera sin publik till att både förstå och känna.

Aktuellt 2019

September

Inbjudan har skickats ut. Programmet innehåller inspirationsföreläsningar, flera goda exempel från våra två län och mycket mer. Projektgruppen fortsätter nu planeringen av dagarna.

Våren-sommaren

Projektgruppen fick in över 50 goda exempel som har arbetats med under våren. Vi bokade Ami Hemviken och Johnny Sundin som inspirationsföreläsare och fick Carina Johansson som moderator. Vi kommer att fortsätta jobba under sommaren.

Februari

Den 26 februari hade projektgruppen möte. Vi har fått in över 50 goda exempel från kommunerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, så nu är projektgruppen är i full färd med att planera programmet för Mötesplats Goda exempel 2019.

Januari

Den 16 januari hade projektgruppen möte där vi tog beslut om vilka inspirationsföreläsare som ska inleda och avsluta konferensen. Den 17 januari gjordes ett utskick till alla kontaktpersoner och chefer på miljömyndigheterna som är knutna till miljösamverkan. Syftet med utskicket är att vi i projektgruppen ska få reda på alla goda exempel som finns ute på arbetsplatserna. Dessa förändringar eller satsningar kan inspirera och sprida kunskap till andra arbetsplatser under konferensen Mötesplats Goda exempel 2019.

Aktuellt 2018

December

Vi gick ut med en nyhet om att boka in datumen 27-28 november 2019 i era kalendrar. Läs hela nyheten här. Den 17 december fortsatte vi vårt arbete i projektgruppen. Vi skrev en text som kommer att skickas till alla miljömyndigheter som är knutna till miljösamverkan för att på så vis få reda på alla goda exempel som finns ute på era arbetsplatser. Vi diskuterade även inspirationsföreläsare.

November

Den 23 november 2018 träffades projektgruppen och tog fram den röda tråd som ska genomsyra hela konferensen. Vi tog fram en aktivitets- och tidsplan så att vi vet vad som ska göras och när det ska göras. Nu är Lindholmens Science Park bokat den 27–28 november 2019. Så planera in dessa dagar i era kalendrar!

Den 9 november 2018 träffades projektgruppen för första gången för att börja planera inför Mötesplats Goda exempel 2019. Vi kom fram till vad vi vill uppnå med konferensen och tog fram en gemensam målbild. Vi kunde konstatera att vi har ett spännande år framför oss!

Projektgrupp

Detta är vi som ingår i projektgruppen och som ansvarade för att anordna 2019 års konferens:

 • Teres Heidermark, projektledare Miljösamverkan Halland (t.om. juli 2019)
 • Malin Andersson, projektledare Miljösamverkan Halland (fr.om. 19 aug 2019)
 • Anna Malmros, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland (t.om. 16 jan 2019)
 • Maria Andersson, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland (fr.om. 16 jan 2019)
 • Angelica Nordlund, handläggare Falkenberg
 • Elin Fredriksson, kommunikatör MÖS
 • Hillevi Upmanis, handläggare Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Jenny Hamringe, chef Laholm
 • Karolina Walentynowicz, handläggare Dalsland
 • Lena Nilsson, administratör Härryda
 • Puja Brobäck, handläggare Uddevalla
 • Susanne Carlson, handläggare Halmstad
 • Therese Silow, chef Svenljunga
 • Torbjörn Köre, handläggare Göteborg

Senast ändrad: