Direkt till innehållet

Oljeavskiljare tillsyn och bedömning

Projektet syftar till att ta fram en utbildning för att öka kunskapen om oljeavskiljare samt vilka krav som ska ställas på oljeavskiljare och utgående vatten efter oljeavskiljare.

Projektet startar våren 2020. En projektgrupp har bildats och de har sitt första möte i mitten av mars.

Projektets mål är att ta fram en utbildning som uppfyller projektets syfte. Det ska vara en utbildningsdag i Göteborg som kan erbjudas vid två tillfällen. Utbildningen kan eventuellt omfatta en praktisk del för visning av till exempel hur provtagning och skötsel av oljeavskiljare går till.

Senast ändrad: