Direkt till innehållet

Tillsyn på mindre lantbruk

Projektet syftar till att ge stöd för bedömning av rimliga krav på mindre lantbruksenheter samt att genomföra en tillsynskampanj. Erfarenheterna från tillsynskampanjen blir ett stöd för framtida prioriteringar i tillsynen. Därtill syftar projektet till att tillämpa kunskaper från utbildningen Kommunikation och bemötande under tillsynskampanjen.

Uppdaterat handläggarstöd

Vid handläggarträffen "Träff för att diskutera sakfrågor" den 1 februari framkom det önskemål om att handläggarstödet skulle kompletteras kring:

 • Rasthagar, utformning för minskat läckage
 • Gödselstuka
 • Utgångsdatum för bekämpningsmedel
 • Gummipaddockar
 • Motivering kring datum för höst-/vinterbevuxen mark

Här hittar du det förnyade handläggarstödet.

Tillsynskampanj 1 november 2018 - 1 maj 2019

Den 1 november startar tillsynskampanjen för miljökontoren i Halland och Västra Götaland. Allt material som behövs för att delta i tillsynskampanjen finns i artikeln, såsom bokningsbrev, inspektionskort och skylt för vattenskyddsområde.

Om ni på miljökontoren vill diskutera med varandra under tillsynskampanjen kan ni göra detta på Tillsynsportalen Väst under ingången Lantbruk. Ingången Lantbruk ligger under ingången Miljöskydd. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till Miljöskydd Västra Götaland.

Projektgruppen för detta projekt behöver ta del av era resultat från era tillsynsbesök. Skicka bild eller PDF av inspektionskort till Terese Heidermark senast 1 maj 2019. Projektgruppen kommer att sammanställa och analysera svaren. Målet är att ta fram riskbaserad prioritering av hur tillsynen på mindre lantbruk kan göras i framtiden och skriva om det i Handläggarstödet Tillsyn på mindre lantbruk.

Under tillsynskampanjen kommer ni, förutom att bedriva tillsyn på mindre lantbruk, även att ha möjlighet att tillämpa kunskaperna i Kommunikation och bemötande. Utbildarna Reino och Leena Wikmalm har hjälpt oss att ta fram en guide för att skapa ett bra möte med lantbrukarna. Se Kommunikationsguide. De har även tagit fram ett enkelt verktyg så att du har möjlighet att utvecklas i ert sätt att kommunicera med och bemöta andra.

Lycka till med er tillsyn!

Önskar projektgruppen för Tillsyn på mindre lantbruk

Tidsplan

 • Projektstart 28 februari 2018 - projektplan
 • Kick-off inför start av tillsynskampanj 10 oktober 2018
 • Tillsynskampanjen startar 1 november 2018
 • Träff för att diskutera sakfrågor 1 februari 2018
 • Tillsynskampanjen avslutas 1 maj 2019
 • Projektet avslutas och rapport skrivs innan 31 oktober 2019.

Aktuellt 2019

Mars

Projektgruppen har reviderat handläggarstödet utifrån de önskemål som framkom under träffen den 1 februari. Det reviderade handläggarstödet.

Februari

Den 1 februari 2019 anordnade projektgruppen en träff för de kommuner som deltar i tillsynskampanjen i projektet. Syftet med träffen vara att få svar på frågor och diskutera bedömningar. Det blev en uppskattad dag med bra diskussioner. Presentationen finns att hitta på Tillsynsportalen Väst under ingången Lantbruk. Ingången Lantbruk ligger under ingången Miljöskydd. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till Miljöskydd Västra Götaland.

Aktuellt 2018

December

Många kommuner har börjat att skicka ut informationsbrev till de mindre lantbruk som de planerar att besöka under vintern. En del har redan varit ute på tillsynsbesök. Projektgruppen har haft ett möte kring den träff som kommer att arrangeras den 1 febriari 2019. Inbjudan till träffen.

November

Tillsynskampanjen är nu igång. Om ni på miljökontoren vill diskutera med varandra under tillsynskampanjen kan ni göra detta på Tillsynsportalen Väst under ingången Lantbruk. Ingången Lantbruk ligger under ingången Miljöskydd.

Oktober

Den 10 oktober arrangerade projektgruppen en Kick off inför tillsynskampanjen. Projektgruppen presenterade hur det nya handläggarstödet kan användas under tillsynskampanjen. Reino Wikmalm berättade om hur inspektörerna kan skapa ett bra möte med lantbrukarna och hur de har möjlighet att utvecklas i sitt sätt att kommunicera med och bemöta lantbrukarna. Projektgruppen arbetar med att revidera handläggarstödet efter de synpunkter som kom in under vår Kick off. Den 26 oktober läggas handläggarstödet och tillhörande material ut på denna sida samt på Tillsynsportalen Västs arbetsplats för Lantbruk.

Juni till oktober

Projektgruppen arbetade med att få klart handläggarstödet och planera inför vår Kick off den 10 oktober.

Juni

Projektgruppen hade möte och diskuterade handläggarstödet. Handläggarstödet skickades till en refrensgrupp där bland annat Jordbruksverket ingick i.

Maj

Projektgruppen var på studiebesök på naturbruksgymnasiet Uddetorp och travskolan på Axevalla.

April

Projektplanen fastställdes av projektets faddrar. Projektgruppen hade möte och redovisade resultatet av omvärldsbevakningen samt beslutade om upplägg av handläggarstödet.

Mars

Projektgruppen hade möte och diskuterade tillsammans med Leena och Reino Wikmalm om hur tillämpningen samt utvärderingen av att praktisera utbildningen Kommunikation och bemötande skulle kunna ske i projektet och dess tillsynskampanj.

28 februari

Uppstartsmöte för projektet och projektgruppen. Projektgruppen tog fram en tids- och aktivitetsplan utifrån projektets syfte och mål. Se vilka som är med i projektgruppen nedan.

 

Projektgrupp

Följande personer deltar i projektgruppen:

Albin Jönsson, Vara

Anna Tauson, Lilla Edet

Frida Roos Lundström, Falkenberg

Hanna Laakso, Dalsland

Karin Honkanen, Lerum

Teres Heidermark, projektledare

Länk till projektetgruppens grupparbetsplats. Det krävs inloggningsuppgifter för att kunna ha tillgång till denna sida.

Senast ändrad: