Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Näringslivsutveckling

Ett konkurrenskraftigt näringsliv är centralt för Halland som den bästa livsplatsen. I ett välmående näringsliv utvecklas företag och nya etableras.

I Halland skapar många företag tillsammans ett rikt och småskaligt näringsliv. Här är det nära till mycket, såväl till grannen som till kontinenten. I det halländska näringslivet finns vilja till utveckling och kraft till förändring, en styrka i mötet med framtiden och de möjligheter och utmaningar som väntar.

Visste du att... Företagarna i Halland är bra på att utveckla nya tjänster och produkter. De senaste tre åren har drygt 40 procent av företagen i Halland satt en ny tjänst eller produkt på marknaden.

Hallands tre styrkeområden

I Halland har vi tre så kallade styrkeområden - besöksnäring, hälsoinnovation och grön tillväxt. Inom dessa har vi i Halland särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Vi arbetar för att stärka näringslivet

Region Halland är en pusselbit i utvecklingen av Hallands näringsliv. Med hela Halland i fokus spanar vi ut i världen och in i framtiden. Med kunskap vill vi bidra till hållbar tillväxt.

Vi finns för Hallands kommuner och företagare. Tillsammans skapar vi möjligheter, bygger nätverk och inspirerar. Idéer förverkligas och företag utvecklas. Vi vill att det ska vara gott att leva och verka i Halland. Nu och i framtiden.

Regional medfinansiering för företagsutveckling

Vi har ett generellt stödsystem för alla företag i Halland. Det omfattar bland annat företagsstöd i form av så kallade checkar. Genom checken betalar vi hälften av kostnaden när ett företag med hjälp av en konsult vill vidareutveckla företaget, sina varor, tjänster eller processer. Vi samarbetar med ALMI som har direkt kontakt med företagarna.

Hur stödjer företagscheckar det halländska näringslivet?

Under 2020 fick 127 företag i Halland checkar för sammanlagt 9,9 miljoner kronor. I rapporten Uppföljning checkar 2020 (pdf) kan du se hur checkarna har använts av de halländska företagen och hur de upplever att checkarna stödjer deras utveckling. Du kan även läsa om hur det har gått på lite längre sikt för de företag som fick en Utvecklingscheck år 2016.

Kartläggning för minskad energianvändning

Region Halland erbjuder även företag stöd att göra energikartläggningar med syfte att effektivisera sin energianvändning.

Senast ändrad: