Direkt till innehållet

Näringslivsutveckling

Ett blomstrande näringsliv är centralt för att Halland ska växa och fortsätta vara en bra livsplats. I ett välmående näringsliv etableras nya företag och de befintliga utvecklas för att stärka sin konkurrenskraft.

Företagen, utbildningssamordnare och offentliga organisationer samverkar för att stärka det halländska näringslivet. Tillsammans arbetar vi för att öka innovation och förnyelse. Vi skapar balans mellan företagens behov av kompetens och utbudet av utbildningar i Halland. Vi ser exempelvis att det i dagens arbetsliv är viktigt med kreativa och nytänkande medarbetare som är bra på att arbeta tillsammans med andra. Det är också viktigt för företagen att ha goda kontakter med omvärlden, exempelvis genom samarbete och handel.

I Halland har vi många mindre företag och de är bra på att utveckla nya tjänster och produkter. De senaste tre åren har drygt 40 procent av företagen i Halland satt en ny tjänst eller produkt på marknaden.

Vi arbetar för att stärka näringslivet

Region Halland arbetar för att stärka det halländska näringslivet. Det gör vi bland annat inom tre styrkeområden; besöksnäring, hälsoinnovation och grön tillväxt.

Vi jobbar också med ett generellt stödsystem för alla företag i Halland. Det generella stödsystemet omfattar bland annat företagsstöd i form av så kallade checkar. Genom checken betalar vi hälften av kostnaden när ett företag med hjälp av en konsult vill vidareutveckla företaget, sina varor, tjänster eller processer. Vi samarbetar med ALMI som har direkt kontakt med företagarna.

Hur stödjer företagscheckar det halländska näringslivet?

Under 2018 fick 123 företag checkar för sammanlagt 14 miljoner kronor. I rapporten Uppföljning Checkar 2018 berättar vi mer om hur checkarna har använts av de halländska företagen och hur de upplever att checkarna stödjer deras utveckling.

Kartläggning för minskad energianvändning

Region Halland erbjuder även företag stöd att göra energikartläggningar med syfte att effektivisera sin energianvändning. Det är vi på Region Halland som hanterar  detta företagsstöd.

Du hittar mer information om olika former av företagsstöd här.

Senast ändrad: