Direkt till innehållet

Näringslivsutveckling

Ett blomstrande näringsliv är centralt för att Halland ska växa och fortsätta vara en bra livsplats. I ett välmående näringsliv etableras nya företag och de befintliga utvecklas för att stärka sin konkurrenskraft.

Företagen, utbildningssamordnare och offentliga organisationer samverkar för att stärka det halländska näringslivet. Tillsammans arbetar vi för att öka innovation och förnyelse. Vi skapar balans mellan företagens behov av kompetens och utbudet av utbildningar i Halland. Vi ser exempelvis att det i dagens arbetsliv är viktigt med kreativa och nytänkande medarbetare som är bra på att arbeta tillsammans med andra. Det är också viktigt för företagen att ha goda kontakter med omvärlden, exempelvis genom samarbete och handel.

I Halland har vi många mindre företag och de är bra på att utveckla nya tjänster och produkter. De senaste tre åren har drygt 40 procent av företagen i Halland satt en ny tjänst eller produkt på marknaden.

Hallands tre styrkeområden

Region Halland arbetar för att stärka det halländska näringslivet. Det gör vi bland annat inom tre styrkeområden; besöksnäring, hälsoinnovation och grön tillväxt.  Vi jobbar också med ett generellt stödsystem för alla företag i Halland. Du hittar mer information om företagsstöd här.

Senast ändrad: