Direkt till innehållet

Grön tillväxt

Dagens samhälle genomgår en grön omställning. Vi förändrar vårt sätt att använda och påverka jordens resurser och utvecklar vårt sätt att bruka vatten, skog och jord. Vi skapar en långsiktigt hållbar tillväxt. Den gröna omställningen påverkar företag som producerar varor eller tjänster.

Halland har bra förutsättningar att klara den gröna omställningen och skapa en hållbar tillväxt. Vi har goda livsmiljöer och bra naturresurser, stor kunskap och välutvecklad struktur för industri, logistik och företagande inom områdena jord, skog och vatten. Vi samarbetar för att skapa nya, hållbara lösningar. Region Hallands arbete bidrar till att det halländska samhället och näringslivet ska klara, och kunna dra nytta av, den gröna omställningen och skapa en grön tillväxt.

Ann-Charlotte Ericsson

Strateg

Arbete: +4635179844 Mobil: +46702988975

Senast ändrad: