Direkt till innehållet

Halländska skördetider

Halländska Skördetider lyfter den halländska maten och skapar samverkan och samarbete. Projektet genomförs i samarbete mellan Region Halland, LRF Halland, Signerat Halland och Hallands Matgille.

Projektet samordnar primärproducenter, småskaliga jordbruks- och trädgårdsföretag, besöksföretag på landsbygden samt företag som förädlar livsmedel. Tillsammans med den halländska besöksnäringen utvecklar vi nya möjligheter inom området mat och måltidsturism.

Lyfter skördetidens utbud

Efterfrågan på lokala mat- och måltidsupplevelser ökar. I Halland har vi ett bra utbud av måltidsupplevelser under höstmånaderna. Med projektet gör vi utbudet mer synligt. Med en bredd av aktörer ur livsmedelsproduktion och besöksnäring marknadsför vi skördetiden ur varierande vinklar och med olika aktiviteter.

Plattform för samverkan

Skördetid i Halland är en plattform för samverkan och ger möjlighet till framtidiga konceptutvecklingar runt mat och dryck i Halland under hela året. Projektet skapar möjlighet för företagen att utvecklas och hitta nya samarbeten. Projekttiden pågår maj 2018 – juni 2019.

Gemensam kalender

En kalender för perioden mitten av augusti till mitten av oktober 2018 togs fram. Den innehöll skördefester, matfestivaler, öppna gårdsbutiker och andra möjligheter att handla lokalproducerat samt aktiviteter runt mat och dryck. Aktiviteterna marknadsfördes och genomfördes under sensommaren och hösten 2018.

Möten och inspirationsdag

I projektet har vi flera träffar. De första uppstartsmötena hölls i maj 2018 och en större kunskaps- och inspirationsdag genomfördes i mars 2019. Projektet genomförs med stöd av Länsstyrelsen i Halland genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och LRF Halland.

Resultat och fortsatt arbete

Prototypen av konceptet Skördetid i Halland, som utvecklades 2018, har fått mycket positiv feedback, både från konsument- och företagssidan, men även från andra aktörer inom livsmedel och besöksnäring. Tillsammans med övriga samarbetspartners i projektet, har Region Halland och de halländska destinationerna säkrat upp en fortsättning av arbetet. En större samverkansgrupp står nu bakom konceptet och även 2019 kommer Skördetid i Halland lyftas lokalt, regionalt och i Sverige samt på internationella fokusmarknader. Finansieringen för Skördetid i Halland 2019 sker genom Region Halland och LRF Halland.

Vill du veta mer?

Är du livsmedelsproducent, mathantverkare eller del av besöksnäringen, hör gärna av dig till oss för mer information.

Kontakt:

Projektägare Region Halland
Kontaktperson: Nadja Leek
Mobil: 073-306 00 25

 

Mer information om Skördetid i Halland

 

 

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Senast ändrad: