Direkt till innehållet

Besök de halländska skogarna

Välkommen ut till en vanlig halländsk skog. Hallands skogsallmänning, som är en del av Region Halland, har några skogar i Halland som är fina att vandra i, även om de flesta saknar markerade vandringsleder till exempel.

I alla skogar behöver du visa hänsyn, följa allemansrätten och tänka på att det även pågår arbete och jakt i skogarna.

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet som gör att vi kan röra oss fritt i naturen. Den ger oss alla rättigheter men även skyldigheter som att visa hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägaren och andra människor i naturen.

Så funkar allemansrätten

Det bedrivs både skogsarbete och jakt i skogarna

Skogarna som ingår i Hallands skogsallmänning är så kallade produktionsskogar. Det innebär att det görs avverkningar, gallringar och annan skogsvård kontinuerligt under året och att det finns maskiner och bilar i markerna och på vägarna.

Parkera därför alltid så att det finns möjlighet för trafiken att komma förbi. Gå inte heller för nära områden där det förekommer arbeten i skogen.

I samtliga skogar bedrivs det också vid vissa tider på året jakt.

Naturreservat och vandringsleder i Halland

Du hittar vandringsleder och andra besöksmål i de halländska skogarna på de halländska kommunernas webbplatser eller via Visit Hallands webbplats eller appen A day in Halland.

Natur och friluftsliv – Visit Halland

Appen A day in Halland – Visit halland

Senast ändrad: