Direkt till innehållet

Besök Liaskogen

Liaskogen består framför allt av barrskog men har även partier med delvis lövskog utmed Högvadsån. Här finns ett promenad- och cykelstråk genom området som går på en gammal järnvägsvall.

Om du kör väg 154 från Ullared mot Svenljunga kommer du efter några kilometer till Lia.  Som ett stort franskt slott vilar det gamla sanatoriet mitt i skogen och med utsikt över Högvadsåns dalgång.

Skogen återplanterades på 1920-talet

På andra sidan ån ligger Hallands skogsallmännings skogar. Lia skog som består av fastigheterna Ålarp och Lia är intressanta eftersom dessa områden länge haft barrträd, främst tall men även gran har förekommit. Under det tidiga 1900-talet höggs dessa skogar ned men man planterade inte nytt. När skogsallmänningen övertog markerna på 1920-talet var de helt kala.    

Sedan 100 år växer här återigen skog på området. Området har mycket barrskog men har även partier med inslag av lövträd utmed Högvadsån.   

Promenera och cykla på en gammal banvall

Genom området gick förr i tiden den så kallade Pyttebanan. Den smalspåriga järnvägen mellan Falkenberg och Limmared. Järnvägsvallen är idag ett promenad- och cykelvänligt stråk genom området. Hallandsleden passerar också genom området. 

Senast ändrad: