Direkt till innehållet

Besök Plönningeskogen

På Nyårsåsens nordsluttning alldeles bredvid Harplinge ligger Hallands skogsallmännings mest lättillgängliga område - Plönningeskogen

Om Plönningemarken

Gården Plönninge var länge ett centrum för jord- och skogsbruksutbildningen i Halland och på 1940-talet lade Landstinget i Halland en av sina utbildningsorganisationer här. Gymnasieutbildningarna inom de gröna näringarna samlokaliserades dock på Munkagårdsgymnasiet från 2016. Idag är Plönningemarken en del av Region Hallands utvecklingsarbete och här testas hur skogsbruket kan bli klimatsmartare och om det går att få träden att binda mer koldoixid. På Plönningemarken utbildas också framtidens skogsbrukare då Region Hallands skogsbruksutbildning har sitt uteklassrum här. 

Plönningemarken är dock främst en tillgång för alla som vill njuta av naturen.  Så välkommen ut till en spännande plats i den halländska naturen. Här finns idag anlagda vandringsleder, grillplatser och rastplatser.  

Det tätortsnära läget och den långa traditionen av att vara en utbildningsskog gör att Plönningeskogen har en annorlunda prägel än många av de andra skogarna. Cirka 30% av skogen består av lövskog och det finns fina inslag av bok och ek men också gammal tallskog. Cirka två femtedelar av området sköts därför efter naturvårdsmål för att slå vakt om den biologiska mångfalden. Centralt i skogen finns också en spännande plats – Plönninge arboretum – Här har ett stort antal av vanliga och ovanliga trädslag planterats på ett begränsat område. Området kommer de närmaste åren att restaureras och bli en plats för de som är intresserade att lära sig mer om träd.  

Hur sköts skogen?

Plönningeskogen är en rekreations-, produktions-, utbildnings- och utvecklingsskog. Det gör att olika naturvård bedrivs på olika sätt beroende på var du befinner dig i området. I produktionsskogen tas de flesta nedfallna och döda träd bort.  En del döda och nedfallna träd lämnas kvar för att bevara den biologiska mångfalden. Gamla nedfallna träd eller så kallade högstubbar blir hem åt nyttiga insekter, och ger utrymme för att mossor, lavar mm kan få utvecklas. 

Plönningeskogen sköts efter en så kallad skogsbruksplan. Det innebär att vissa bestånd kontinuerligt förnyas genom avverkning. Skogsbruket sker med hänsyn till naturvård och vissa områden är avsatta för naturvårdsändamål. Vissa av dessa sköts regelbundet medan andra ska lämnas för att få utvecklas fritt.

Hitta hit

Åker du buss så tar du Linje 330 från Halmstad och stiger av på busshållplats Plönningevägen i Harplinge. Promenaden från hållplatsen går först på väg 615 till Plönninge där vägen till området sedan är skyltat friluftsområde.

Åker du bil så tar du väg 615 från Harplinge till Plönninge. Från Plönninge är det skyltat friluftsområde. Parkeringsmöjligheter finns vid infarten till skogen på Hambergsvägen. Parkeringen har koordinaterna 56.72813, 12.75666.

Plönningeskogen kartor med symboler

Senast ändrad: