Webbplatser

Webbplatser ikon

Hälsoinnovation

Befolkningen i Sverige blir äldre och fler har flera olika sjukdomar, vilket skapar ett ökat behov av vård. Samtidigt minskar samhällets resurser inom vården. För att överbrygga gapet mellan ökat behov och minskade resurser, krävs nytänkande och nya lösningar – det vi kallar innovation.

Innovation handlar inte bara om tekniska lösningar, det kan lika gärna vara ett nytänkande sätt att arbeta. Exempelvis nya lösningar för att vårda personer i hemmet eller låta patienterna att vårda sig själva. Det råder inte brist på innovation i form av ny teknik och nya lösningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utmaningen är att integrera de nya lösningarna i dagens system.

Leap for Life – ett innovationscentrum för informationsdriven vård

Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystemet av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning, för att tillsammans driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård.
I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad har byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.

I Region Halland är hälsoinnovation ett av våra prioriterade områden och under 10 år bidrog vi till att bygga upp innovationsarenan Hälsoteknikcentrum Halland, som hösten 2020 bytte namn till Leap for Life. I och med namnbytet bytte verksamheten inriktning till ett fokus på informationsdriven vård, men erbjudanden om innovationsstöd, forskningskompetens och kompetensutveckling för vård och omsorg kvarstår.
Satsningen på Hälsoinnovation i Halland har till stor del kunnat finansieras av EU-medel och just nu drivs två EU-projekt inom ramen för Leap for Life: Testmiljö Halland och CareWare Nordic.

Läs mer på www.leapforlife.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Peter Uppman

Innovationsstrateg

0733-80 07 02

Senast ändrad: