Webbplatser

Webbplatser ikon

Allmänna råd för energieffektivisering

Du som företagare har flera möjligheter att få hjälp att effektivisera din energianvändning. Även som privatperson finns mycket du kan göra.

Varje kilowattimme räknas

Energimyndigheten har i sin kampanj ”Varje kilowattimme räknas” samlat information om varför vi behöver minska elanvändningen och hur var och en kan bidra.

Varje kilowattimme (kWh) räknas – energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Stöd och tips till företag

Sök stöd från projektet Energismart 2.0

Energismart är ett tillfälligt stöd för små och medelstora företag i Halland där företag kan få hjälp med att skapa överblick på energianvändningen och få förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt.

Det är en första hjälp till företag att bli mer energismarta, vilket kan innebära att göra en energikartläggning, få rådgivning eller hjälp att prioritera åtgärder.

Stödet ges av TEK Kompetens och finansieras av Region Halland.

Energismart 2.0 – ett energistöd för företag (TEK Kompetenscentrum) Länk till annan webbplats.

Sök stöd för energikartläggning

En energikartläggning visar hur du kan effektivisera energianvändningen i ditt företag. Region Halland erbjuder små och medelstora företag ekonomiskt stöd i form av checkar för att göra en energikartläggning.

Energikartläggning

Energimyndighetens vägledning för energieffektivisering

Energieffektivisera ditt företag Länk till annan webbplats.(energimyndigheten.se)

Spara energi hemma – Energikontoren Sverige

Energikontoren Sverige, en gemensam organisation för de 16 regionala energikontoren, har tagit fram en broschyr med tips för hur du sparar energi hemma.

Spara energi hemma – Broschyr Region Halland Pdf, 4 MB. (pdf)

Så fungerar elpriset

Höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraften fortsätter att påverka elpriserna.

Energimarknadsinspektionen förklarar orsaker bakom svängiga och höga elpriser Länk till annan webbplats.

Sök bidrag för energieffektivisering i småhus

Om du är småhusägare med el- eller gasuppvärmt småhus kan du söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget gäller för materialkostnader när du byter från el-, eller gasvärme till vissa andra värmesystem.

Du kan också få bidrag för åtgärder i den så kallade klimatskärmen Länk till annan webbplats., som till exempel fönsterbyte och isolering, under förutsättning att småhusägaren även fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus. Mer information om bidraget och hur du ansöker finns på Boverkets webbplats.

Ansök om bidrag för energieffektivisering i småhus (boverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: