Direkt till innehållet

Affärsmodeller för hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning

Det första webbinariet, i en serie av fyra, hölls den 6 november 2021 oh handlade om hur företag kan utveckla sin affär genom hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning.

Missade du tillfället? Du kan se webbinariet i efterhand här

Program

Hagainitiativet – Varför företags klimatarbete är affärskritiskt

Nina Ekelund, generalsekreterare vid Hagainitiativet, inleder med att berätta om varför arbete för att minska företagets klimatpåverkan är affärskritiskt. Hur klimatarbete har visat sig lönsamt för deras medlemsföretag under de 10 år som nätverket funnits.

Nina Ekelund.
Nina Ekelund.

Case 1: Vakansa – Den mest hållbara lokalen är den som inte byggs

Robin Rushdi Al-Sálehi, grundare av Vakansa, delar med sig av sina erfarenheter från byggbranschen och arbetet som hållbarhetschef. Och hur detta ledde till att han startade nya bolaget Vakansa.

Robin Rushdi Al-Sálehi
Robin Rushdi Al-Sálehi

Case 2: Skanska – Att bygga klimatsmart

Andrea Pap de Pesteny, gruppchef för Hållbar Affärsutveckling vid Skanska Sverige, berättar om hur Skanska arbetar med grönt byggande, också i samarbete med sina underentreprenörer och leverantörer. Och om deras arbete mot klimatneutralitet – vad innebär det egentligen?

Andrea Pap de Pesteny
Andrea Pap de Pesteny

Samtalet tar upp frågor som:

  • De affärsmöjligheter som befintliga byggnader erbjuder.
  • Återbruk som affärsmodell och efterfrågan på hållbart byggande.
  • Vilka är utmaningarna i att ställa om? Och möjligheterna?
  • Hur central är klimatfrågan för byggbranschen? Har andra branscher något att lära?

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Josefina Sallén
Josefina Sallén

Moderatorer var Ann-Mari Bartholdsson, näringslivschef, och Lindha Feldin, strateg, vid Region Halland.

Senast ändrad: