Direkt till innehållet

Digitalisering och tillverkningsindustrins klimatsmarta affärer

Det andra webbinariet i serien klimatsmart affärsutveckling hölls den 20 november 2021. Under webbinariet fick man ta del av SKF:s och Belecos resa där digitala lösningar har visat sig vara en nyckel för klimatsmart försäljning av både produkt och tjänst.

Missade du tillfället? Du kan se webbinariet i efterhand.

Program

Case: Beleco

Genom vår digitala lösning visar vi vägen till klimatsmarta affärer

Sebastian Rudenstam, grundare av Beleco, delar med sig av sin resa från att ha etablerat en cirkulär marknadsplats online där tillverkare och användare av möbler möts, utan att Beleco själva äger några av produkterna. Detta har dessutom möjliggjort att de har kunnat bygga upp och erbjuda ett digitalt operativsystem för cirkuläritet genom funktionsförsäljning – som nu attraherar en lång rad kunder från tillverkningsindustrin.

Case: SKF

Att förändra affärsmodell: från kullager till rotation som tjänst

Gösta Andersson, som jobbar med PR och varumärkesfrågor på SKF inom Europa, berättar om varför SKF valt att ställa om sin affärsmodell från att sälja kullager till att erbjuda kunderna abonnemang på pålitlig rotation. Och hur det visade sig att när SKF, med sin långa historia, mötte ny konkurrens så var SKFs höga grad av automatisering en väg till förnyelse och stärkt kunderbjudande.

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Peter Uppman, innovationsstrateg, och Lindha Feldin, strateg, vid Region Halland, hälsar välkomna och modererar.

Senast ändrad: