Webbplatser

Webbplatser ikon

Webbinarier om klimatsmart affärsutveckling

Hur kan det halländska näringslivet minska sin klimatpåverkan och samtidigt stärka sin affärsutveckling? Ta del av en webbinarieserie där företag själva berättar om sitt arbete med klimatsmart affärsutveckling.

Klimatsmart affärsutveckling

Genom webbinarierna får du ta del av vad som motiverar befintliga företag att ställa om sin affärsmodell mot minskad klimatpåverkan. Du får också höra om varför start-ups och entreprenörer väljer att satsa på affärsidéer med en lägre resursanvändning och minskad klimatpåverkan.

Vi ger exempel på hur omställningen ser ut genom att sätta fokus på några särskilda branscher. Också andra möjligheter med klimatsmart affärsutveckling lyfts. Webbinarierna sammantaget ger en bra översikt över utvecklingen av klimatsmart affärsutveckling.

Genomfördes 18 december 2020

Se webbinariet Finans- och försäkringsbranschens ökade behov av klimatsmarta affärer Länk till annan webbplats.

Med de allt mer accelererande klimatförändringarna ökar finans- och försäkringsbranschens krav på att företag är transparenta kring sin klimatpåverkan. Såväl som en del av den egna riskhanteringen som i att vara med och stödja konkurrenskraftiga affärsidéer. EU:s nya taxonomi-reglering ställer sedan 2021 krav på redovisning av just detta; hur klimatsmarta och resurseffektiva olika finansiella lösningar är.

Hur påverkar det här ditt företags samarbetsmöjligheter med bank- och försäkringsbranschen framöver?

Program

Case: Vilka frågor kommer bankerna ställa om hur klimatsmart din affärsmodell är?

Maria Simonsson, Head of group societal impact and sustainability vid Danske Bank, guidar oss till finansbranschens omställning där efterfrågan på hållbara och klimatsmarta investeringar ökar. Hur märker deras företagskunder, särskilt från små- och medelstora företag, av den här omställningen?

Case: Hur försäkringsbranschen driver på för klimatsmarta lösningar

Karin Stenmar, hållbarhetschef vid Folksam, berättar mer om hur centralt det är för dem att hitta lösningar med låga klimatrisker. Om hur Folksams egen omställning ser ut och det ökade intresset, och kommande lagstiftning, för att skynda på omställningen till en mer fossilfri ekonomi.

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Genomfördes 4 december 2020

Se webbinariet Att möta kundernas behov med rätt klimatkompetens Länk till annan webbplats.

Ta del av berättelser från två olika branscher; fordonsindustrin och återvinningsindustrin, om hur kompetensomställning är en förutsättning för omställning till en mer klimatsmart och lönsam affär.

Klimatförändringarna och kraven på resurseffektivitet och fossilfrihet förändrar affärsmodeller i grunden genom till exempel cirkulär ekonomi. Om arbetstillfällen ska kunna räddas i en sådan omställning måste företag ställa om och öka sin kompetens. Vad säger Fordonskomponentgruppen om fordonsindustrins möjligheter att möta kundernas behov i tider av snabb omställning mot fossilfrihet, självkörande fordon och delningsekonomi? Hur viktigt är det för Ragn-Sells att utveckla rätt kompetenser för att vara ledande i att styra samhället in i en cirkulär ekonomi?

Program

Case: Ragn-Sells – Från sophämtare till kompetensföretag inom återvinning och miljö

Pär Larshans, hållbarhetschef, och Stefan Lindberg, regionchef, vid Ragn-Sells visar hur de arbetar för att vara en del av en cirkulär ekonomi där påverkan på klimatet minskar både genom att avfall blir resurs och genom att minimera mängden avfall som uppstår. För att lyckas med detta, hur viktigt det är att både utveckla befintliga medarbetares kompetens och locka nya kompetenser.

Case: Fordonsindustrins förändrade kompetensbehov i tider av omställning

Peter Bryntesson, senior rådgivare vid Fordonskomponentgruppen, reflekterar kring hur de stora omställningar, framförallt på ökad hållbarhet, som fordonsindustrin står inför ställer krav på nya kompetensförsörjning. Hur detta påverkar fordonsindustrins underleverantörer och vilka nya cirkulära och klimatsmarta affärsmöjligheter det ger.

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Genomfördes 20 november 2020

Se webbinariet Digitalisering och tillverkningsindustrins klimatsmarta affärer Länk till annan webbplats.

Ta del av SKF:s och Belecos resa där digitala lösningar har visat sig vara en nyckel för klimatsmart försäljning av både produkt och tjänst.

Program

Case: Beleco – Genom vår digitala lösning visar vi vägen till klimatsmarta affärer

Sebastian Rudenstam, grundare av Beleco, delar med sig av sin resa från att ha etablerat en cirkulär marknadsplats online där tillverkare och användare av möbler möts, utan att Beleco själva äger några av produkterna. Detta har dessutom möjliggjort att de har kunnat bygga upp och erbjuda ett digitalt operativsystem för cirkuläritet genom funktionsförsäljning – som nu attraherar en lång rad kunder från tillverkningsindustrin.

Case: SKF – Att förändra affärsmodell: från kullager till rotation som tjänst

Gösta Andersson, som jobbar med PR och varumärkesfrågor på SKF inom Europa, berättar om varför SKF valt att ställa om sin affärsmodell från att sälja kullager till att erbjuda kunderna abonnemang på pålitlig rotation. Och hur det visade sig att när SKF, med sin långa historia, mötte ny konkurrens så var SKFs höga grad av automatisering en väg till förnyelse och stärkt kunderbjudande.

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Genomfördes 6 november 2020

Se webbinariet Affärsmodeller för hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning Länk till annan webbplats.

Det första webbinariet, i en serie av fyra, hölls den 6 november 2021 oh handlade om hur företag kan utveckla sin affär genom hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning.

Missade du tillfället? Du kan se webbinariet i efterhand här Länk till annan webbplats.

Program

Hagainitiativet – Varför företags klimatarbete är affärskritiskt

Nina Ekelund, generalsekreterare vid Hagainitiativet, om varför arbete för att minska företagets klimatpåverkan är affärskritiskt. Hur klimatarbete har visat sig lönsamt för deras medlemsföretag under de 10 år som nätverket funnits.

Case 1: Vakansa – Den mest hållbara lokalen är den som inte byggs

Robin Rushdi Al-Sálehi, grundare av Vakansa, delar med sig av sina erfarenheter från byggbranschen och arbetet som hållbarhetschef. Och hur detta ledde till att han startade nya bolaget Vakansa.

Case 2: Skanska – Att bygga klimatsmart

Andrea Pap de Pesteny, gruppchef för Hållbar Affärsutveckling vid Skanska Sverige, berättar om hur Skanska arbetar med grönt byggande, också i samarbete med sina underentreprenörer och leverantörer. Och om deras arbete mot klimatneutralitet – vad innebär det egentligen?

Samtalet tar upp frågor som:

  • De affärsmöjligheter som befintliga byggnader erbjuder.
  • Återbruk som affärsmodell och efterfrågan på hållbart byggande.
  • Vilka är utmaningarna i att ställa om? Och möjligheterna?
  • Hur central är klimatfrågan för byggbranschen? Har andra branscher något att lära?

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Ett regeringsuppdrag

Region Halland är en pusselbit i utvecklingen av Hallands näringsliv. Med hela Halland i fokus spanar vi ut i världen och in i framtiden. Med kunskap vill vi bidra till hållbar tillväxt. Region Halland har tillsammans med övriga svenska regioner fått ett regeringsuppdrag att stärka hållbarhetsarbetet i arbetet med regional utveckling. Att verka för ökad kunskap kring hur näringslivet i Halland kan minska sin klimatpåverkan är en del av detta arbete.

Hållbar utveckling i regionerna - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Lindha Feldin

Strateg cirkulär ekonomi

070-328 29 54

Senast ändrad: