Direkt till innehållet

Rätt kompetens

Arbetslivet förändras snabbt, med digitalisering och automatisering som några av de drivande trenderna. Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för ett företags utveckling.

tre personer i en lagerlokal, samtalar och tittar på en datorskärm

Att möta framtiden med rätt kompetens

Kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser och man riskerar då att gå miste om affärer och tillväxtmöjligheter. Med långsiktig och målstyrd planering kan företag bättre möta företagets framtid.

För att stärka näringslivets kompetensarbete arbetar Region Halland med bland annat:

 • Trendanalyser
 • Utbildning i strategisk kompetensplanering
 • Företagsstöd via utvecklingscheckar

I arbetet samarbetar Region Halland med de halländska kommunerna, TEK Kompetens, Almi med flera.

Trendanalys

För att öka kunskapen om vilka omvärldstrender som kommer att påverka kompetensbehovet i Halland har Region Halland tagit fram trendanalysen ”Möta framtiden med rätt kompetens”. Den övergripande trendanalysen beskriver omvärldstrender och hur de påverkar det framtida kompetensbehovet i Halland. Frågeställningen i analysen var ”Vilka omvärldsförändringar påverkar på ett avgörande sätt förutsättningarna för att framgångsrikt kompetensförsörja det halländska arbetslivet?”

Innehåll övergripandetrendanalys:

 • Halland i sitt regionala sammanhang.
 • De globala megatrender som påverkar allt och alla under överskådlig tid.
 • Tio trender med mer direkt påverkan på kompetensförsörjningen i Halland.
 • Utmaningar för Halland i ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Exempel på hur framtida omvärldstrender påverkar kompetensbehovet i Halland

 • I Halland saknas en storstad med många verksamma inom framtidsyrken.
 • Automatisering innebär att många jobb blir mer avancerade.
 • Hållbarhet genomsyrar allt.
 • Upplevelse-ifiera. Det blir viktigt att göra ett köp till en upplevelse.
 • Fokus på psykisk ohälsa.

Den övergripande trendanalysen ”Möta framtiden med rätt kompetens” belyser omvärldstrender och hur de påverkar kompetensbehovet i Halland. De branschspecifika trendanalyserna belyser hur trenderna påverkar kompetensbehovet i ett antal branscher i Halland.

Läs analyserna här 

Utbildning & stöd i strategisk kompetensplanering

TEK Kompetens kan erbjuda stöd för att ge företagare kunskap om och verktyg för att arbeta målstyrt, strukturerat och effektivt med kompetensplanering i relation till företagets mål och visioner.

I den här filmen berättar några halländska företagare om sina erfarenheter av det stöd de fått inom strategisk kompetensplanering:

Utbildning strategisk kompetensplanering

Framtidssäkra företagets kompetens med en utvecklingscheck

Små och medelstora företag i Halland kan söka utvecklingscheckar, det vill säga pengar, för att anlita experter som hjälper företagen att bli mer strategiska i arbetet med att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens för att:

 • Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska näringslivet
 • Främja internationaliseringen bland företagen
 • Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet

Tillsammans med experterna gör företagen kvalificerade analyser av nuläge, mål och behov samt utformar handlingsplaner för hur företagen kan arbeta vidare på egen hand. Utvecklingscheckarna administreras av Almi.

Sök utvecklingscheckar

 

Senast ändrad: