Direkt till innehållet

Är företagets värderingar och kultur affärskritisk kompetens?

Det menar Johan Hellsten, VD på Hellsten Gears i Kungsbacka. Med stöd av Region Hallands utvecklingscheckar satsar de nu på att framtidssäkra personalens förmåga att agera strategiskt i linje med företagets varumärke.

Johan Hellsten, Hellsten Gears AB
Johan Hellsten, Hellsten Gears

– Våra värderingar och kultur är förutsättningar för tryggt, självständigt beslutsfattande, för både mig och mina medarbetare.

Varför väljer ni att göra den här satsningen?

– Företagskulturen och värderingarna är sammanflätade med vår service, våra produkter och vårt varumärke. Därför är det avgörande för vår tillväxt att dessa formuleras och förankras hos varje medarbetare. Beslut fattas av alla, hela tiden, till exempel hur jag väljer att bemöta en kund i en viss situation. Det är orimligt att allt ska stämmas av med en central kulturbärare, även i små företag.

Hur kommer det sig att ni sökte en utvecklingscheck?

– Att ta hjälp av externa konsulter kan vara kostsamt. Med utvecklingschecken blir det möjligt att tidigarelägga en sådan här insats och ha utrymme att göra det ännu bättre än annars. Samtidigt måste man ju satsa en del själv också, vilket är sunt.

På vilket sätt tror ni att den här satsningen hjälper er framtidssäkra kompetensen i företaget?

– Företagets varumärke och produkter bygger mycket på vår företagskultur och våra värderingar. De måste alltså följa med ut till alla medarbetare vid tillväxt. Ju bättre vi är på detta, desto bättre kan vi bevara och utveckla vår konkurrenskraft medan vi växer. För varje steg vi tar, får vi fler ambassadörer och kulturbärare med rätt värderingar. Alla behöver någon att lära av, och ju fler ambassadörer vi får, desto mer framtidssäker blir kompetensen.

Vilka konsulter har ni valt, och varför?

– Vi har anlitat företaget Hjärnberikad. Deras ena grundare, Ulrika Ahlqvist, föreläser om hjärnans egenheter och förmågor på ett underhållande sätt som alla kan relatera till. De är samtidigt djupt förankrade i pedagogik och hjärnforskning, så vi har ett stort förtroende för deras kunskap.

Vilken typ av stöd har ni hittills fått av dem?

– Vi arbetar med seminarier och workshops med stor delaktighet från medarbetarna. Aktiviteterna är utformade för att fokusera på bättre social arbetsmiljö, tydligare förmedling av varumärket och tydligare ansvarstagande kring individens beteende. Hjärnberikad är riktigt bra på att lyfta fram hur varje individ alltid har en möjlighet att påverka de egna val som leder fram till den bästa vardagen. För mig, och för företaget, är det strategiskt viktigt att varje person ser möjligheterna och betydelsen av att ta ansvar för att leda sig själv och för sina val. Det har man såklart glädje av både privat och i arbetet.

Hur har corona påverkat projektet?

– Det har såklart varit en turbulent tid. Samtidigt har projektets innehåll varit väldigt relevant. Kanske är det ännu viktigare i det här läget att stämma av var varje människa står, att vara medveten om hur hjärnan funkar, med känslor, åsikter och reaktioner, och att utveckla sitt självledarskap.

Hur kände ni till utvecklingscheckarna?

– Jag har haft kontakt med Almi i olika sammanhang tidigare och har en god kontakt med deras kontaktpersoner i Halland. Jag får löpande information via e-post och vi har telefonkontakt ibland för att jag ska hålla mig uppdaterad. Dessutom har de hjälpt oss med att hålla reda på administrationen kring själva ansökan. Det är guld värt när man inte gör sådant så ofta.

Vilka råd skulle du ge till andra som funderar på att framtidssäkra företagets kompetens?

– Mitt råd är att försöka hålla det så enkelt som möjligt, för både din egen och dina medarbetares skull. Led arbetet framåt i små steg. Förbered dig på att det tar tid och egentligen aldrig tar slut. Det är roligt och givande på många plan, men jag tycker också att det krävs envetenhet och tålamod.

Senast ändrad: