Direkt till innehållet

Utbildning strategisk kompetensplanering

Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för ett företags utveckling. Region Halland har tillsammans med TEK Kompetens arbetat fram en utbildning som ger dig som företagare kunskap och verktyg att arbeta mer strategiskt med kompetensplanering.

Kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser, och man riskerar då att gå miste om affärer och tillväxtmöjligheter. Med långsiktig och målstyrd planering kan du ta makten över företagets framtid.

Praktisk utbildning i strategisk kompetensplanering

Den här utbildningen är för dig som vill få kunskap och verktyg att arbeta mer målstyrt, strukturerat och effektivt med kompetensplanering – i relation till ditt företags mål och visioner.

Utbildningen består av två halvdagsseminarier och två timmar individuell coachning. Tillsammans med utbildarna gör du relevanta analyser och utformar en plan för hur du säkrar kompetensen på ditt företag inför framtiden.

I den här filmen berättar några halländska företagare om sina erfarenheter av utbildningen:

Utbildningsdagar våren 2022

Förmiddagarna 21 april och 12 maj. Utbildningen genomförs fysiskt i Halmstad om situationen tillåter.

Innehåll

  • Mål och vision
  • Omvärld
  • Kompetensanalys
  • Kompetensplanering
  • Verktyg och coachning

Individuell coachning på ditt företag ingår. Visst eget arbete sker mellan kurstillfällena. Vid utbildningens slut har du kommit en bra bit med kompetensplaneringen för ditt företag.

Målgrupp

Företagsledningar från små och medelstora företag (lämplig storlek ca 8–150 anställda) i Halland. 2 personer/företag rekommenderas.

Utbildare

TEK Kompetens – utbildare med expertis och erfarenhet.

Anmälan, pris och ytterligare information

Nå dina mål med rätt kompetens

Senast ändrad: