Direkt till innehållet

Utbildning strategisk kompetensplanering

Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för ett företags utveckling. Region Halland, TEK Kompetens och de halländska kommunerna erbjuder nu en kostnadsfri utbildning som ger dig som företagare kunskap och verktyg att arbeta mer strategiskt med kompetensplanering.

Kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser, och man riskerar då att gå miste om affärer och tillväxtmöjligheter. Med långsiktig och målstyrd planering kan du ta makten över företagets framtid.

Praktisk utbildning i strategisk kompetensplanering

Den här utbildningen är för dig som vill få kunskap och verktyg att arbeta mer målstyrt, strukturerat och effektivt med kompetensplanering - i relation till ditt företags mål och visioner.

Utbildningen består av tre halvdagsseminarier och två timmar individuell coachning. Tillsammans med utbildarna gör du relevanta analyser och utformar en plan för hur du framtidssäkrar kompetensen på ditt företag.

I den här filmen berättar några halländska företagare om sina erfarenheter av utbildningen:

Utbildningsdagar hösten 2021

Förmiddagarna 5 oktober, 19 oktober och 16 november. Utbildningen genomförs fysiskt i Halmstad om situationen tillåter, annars genomförs utbildningen digitalt.

Innehåll

  • Mål och vision
  • Omvärld
  • Kompetensanalys
  • Kompetensplanering
  • Verktyg och coachning

Mellan tillfälle två och tre ingår två timmars individuell coachning på ditt företag. Visst eget arbete sker mellan kurstillfällena. Vid utbildningens slut har du kommit en bra bit med kompetensplaneringen för ditt företag. Cirka 4 månader efter utbildningen erbjuds företaget en timmes uppföljande samtal.

Målgrupp

Företagsledningar från små och medelstora företag (lämplig storlek ca 8-150 anställda) i Halland. 2 personer/företag rekommenderas.

Pris

Utbildningen är kostnadsfri för ditt företag och bekostas av Region Halland.

Utbildare

TEK Kompetens - utbildare med expertis och erfarenhet. Dina utbildare/coacher blir Birgitta Lennermo och Paulin Rubensson från TEK Kompetens, en medlemsägd organisation som stöttar företag i utvecklings- och kompetensfrågor. De erbjuder utbildningar, yrkesnätverk och mentorprogram efter företags kompetensbehov.

Anmälan

Anmälan till utbildningen

Sista dag för anmälan är den 5 oktober.

Kontakt

Vill du veta mer om utbildningen, kontakta TEK kompetens eller näringslivskontoret i din kommun:

TEK kompetens

Birgitta Lennermo

070-699 04 15

birgitta@tek.se

Paulin Rubensson

070-861 02 35

paulin@tek.se

Halmstad

Marie Hörnlund

0790-60 61 28

marie.hornlund@halmstad.se

Varberg

Christian Skröder

0766 - 12 25 54

christian.skroder@varberg.se

Laholm

Anna-Lena Karlsson

070-241 38 30

anna-lena.karlsson@laholm.se

Falkenberg

Linda Bengtsson

0720-83 38 61

Linda.bengtsson3@falkenberg.se

Hylte

Camilla Johansson

0733-71 83 53

camilla.johansson2@hylte.se

Kungsbacka

Simon Vedlund

0700-87 88 14

simon.vedlund@kungsbacka.se

Senast ändrad: