Direkt till innehållet

VIAkub Halland

Företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling.

Person med VR-glasögon.

Region Halland och Högskolan i Halmstad samarbetar i projektet som genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. De utåtriktade aktiviteterna startar hösten 2020 och projektet VIAkub Halland ska pågå i två år.

Utveckla ditt företag med digital teknik

VIAkub Halland syftar till att utveckla olika former för behovsdriven innovation i samverkan mellan små och medelstora företag inom de tre näringarna kultur, utbildning och besöksnäring. Projektet syftar till att utveckla företagens tjänster och produkter med stöd av digitala resurser och kreativa metoder.

Projektet ska erbjuda mötesplatser, testmiljöer, digital teknik och kompetens – i Halmstad tillsammans med Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad och i Varberg i samarbete med CooCreate i det nystartade Impact House. VIAkub Halland ska också skapa ett mobilt popup-labb i form av en minibuss.

Digital teknik är ett medel som projektet vill tillgängliggöra för fler. Men tekniken är inte ett självändamål, fokus ligger på vad det är för behov företagen har och om t.ex. immersiv teknik, som att kombinera fysisk och digital verklighet, kan vara en lösning.

Genom att utveckla mötesarenor med testmiljöer vill VIAkub Halland bidra till att utveckla befintliga företag, att det startar nya företag samt att fler företag etablerar sig i Halland. Förhoppningen är också att mötesarenorna ska utveckla en affärsmodell så att verksamheten kan fortsätta efter projektperiodens slut.

I projektet ingår även forskningsinsatser genom Högskolan i Halmstad. Aktiviteterna startar hösten 2020 med bland annat inspirationsdagar, workshopar, seminarier och coachande möten. Projektet välkomnar intresserade företag och organisationer att ta kontakt.

Projektet VIAkub Halland

VIAkub Halland är ett projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden som genomförs april 2020-mars 2022 av Region Halland och Högskolan i Halmstad.

VIAkub Halland står för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag i Halland inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring samt till organisationer inom offentlig verksamhet och till andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden.

Projektet ska nå 100 små och medelstora företag i Halland i branscherna kultur, besöksnäring och utbildning. Minst 10 företag ska ha utvecklat nya innovationer under projektperioden. Företagen ska få ökad kompetens inom digitalisering, visualisering och hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

VIAkub Hallands webbplats www.viakubhalland.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på VIAkub Hallands nyhetsbrev för att få inbjudningar och nyheter om vad som händer i projektet.

Följ VIAkub Halland i sociala medier

VIAkub Halland på Facebook

VIAkub Halland på Instagram

VIAkub Halland på LinkedIn

Kontakt

Veronica Olofsson, projektledare VIAkub Halland

Tel. 035-17 98 80 mobil: 073-094 10 20

e-post: Veronica.Olofsson@regionhalland.se

Logotyper för VIAkub Halland, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Högskolan i Halmstad och Region Halland.

Senast ändrad: