Direkt till innehållet

Att möta kundernas behov med rätt klimatkompetens

Fredag 4 december kl 8.30-9.30

I nästa av avsnitt av Region Hallands serie kunskapswebbinarier i Klimatsmart affärsutveckling, får du höra berättelser från två olika branscher; fordonsindustrin och återvinningsindustrin, om hur kompetensomställning är en förutsättning för omställning till en mer klimatsmart och lönsam affär.

Missade du tillfället? Du kan se webbinariet i efterhand här

Klimatförändringarna och kraven på resurseffektivitet och fossilfrihet förändrar affärsmodeller i grunden genom till exempel cirkulär ekonomi. Om arbetstillfällen ska kunna räddas i en sådan omställning måste företag ställa om och öka sin kompetens. Vad säger Fordonskomponentgruppen om fordonsindustrins möjligheter att möta kundernas behov i tider av snabb omställning mot fossilfrihet, självkörande fordon och delningsekonomi? Hur viktigt är det för Ragn-Sells att utveckla rätt kompetenser för att vara ledande i att styra samhället in i en cirkulär ekonomi?

Välkommen till ett samtal om hur olika slags klimatkompetens har blivit affärskritiskt; från fossilt till förnybart, från avfallsberg till hur man materialåtervinner.

Program

Case: Ragn-Sells – Från sophämtare till kompetensföretag inom återvinning och miljö

Pär Larshans, hållbarhetschef, och Stefan Lindberg, regionchef, vid Ragn-Sells visar hur de arbetar för att vara en del av en cirkulär ekonomi där påverkan på klimatet minskar både genom att avfall blir resurs och genom att minimera mängden avfall som uppstår. För att lyckas med detta, hur viktigt det är att både utveckla befintliga medarbetares kompetens och locka nya kompetenser.

Poträttbild på Pär Larshans.
Pär Larshans

Porträtt av Stefan Lindberg
Stefan Lindberg

Case: Fordonsindustrins förändrade kompetensbehov i tider av omställning

Peter Bryntesson, senior rådgivare vid Fordonskomponentgruppen, reflekterar kring hur de stora omställningar, framförallt på ökad hållbarhet, som fordonsindustrin står inför ställer krav på nya kompetensförsörjning. Hur detta påverkar fordonsindustrins underleverantörer och vilka nya cirkulära och klimatsmarta affärsmöjligheter det ger.

Porträttbild på Peter Bryntesson
Peter Bryntesson

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Josefina Sallén
Josefina Sallén

Valerie Scheib och Lindha Feldin, strateger vid Region Halland, hälsar välkomna och modererar. Pernilla Isaksson, strateg kompetensförsörjning, modererar chatten.

Välkommen att ställa frågor!

Har du någon fråga till våra talare eller är det något särskilt du vill att vi tar upp? Skicka ett mejl till lindha.feldin@regionhalland.se redan nu. Eller så gör du inspel direkt i chatten under webbinariet.

Anmäl dig här

Missade du eller vill se de tidigare kunskapswebbinarierna igen?

Webbinarierna finns också tillgängliga att se i efterhand.

Senast ändrad: