Direkt till innehållet

Digitalisering och tillverkningsindustrins klimatsmarta affärer

Fredag 20 november kl 9.00-10.00

Region Halland bjuder in till det andra webbinariet i serien Klimatsmart affärsutveckling, i vilken du får ta del av SKF:s och Beleco:s resa där digitala lösningar har visat sig vara en nyckel för klimatsmart försäljning av produkt som tjänst.

Missade du tillfället? Du kan se webbinariet i efterhand.

Välkommen till ett samtal om affärsmöjligheterna med företags arbete för att minska resursanvändning och klimatpåverkan genom digitalisering. Ett effektivt sätt att möjliggöra detta, är att sälja en produkt som tjänst, snarare än att sälja enbart produkten. Den snabba digitalisering som nu sker, möjliggör företags funktionsförsäljning genom riskminimering kopplat till att hålla reda på och underhålla produkterna.

Välkommen att anmäla dig här

Program

Case: Beleco

Genom vår digitala lösning visar vi vägen till klimatsmarta affärer

Sebastian Rudenstam, grundare av Beleco, delar med sig av sin resa från att ha etablerat en cirkulär marknadsplats online där tillverkare och användare av möbler möts, utan att Beleco själva äger några av produkterna. Detta har dessutom möjliggjort att de har kunnat bygga upp och erbjuda ett digitalt operativsystem för cirkuläritet genom funktionsförsäljning - som nu attraherar en lång rad kunder från tillverkningsindustrin.

Case: SKF

Att förändra affärsmodell: från kullager till rotation som tjänst

Gösta Andersson, som jobbar med PR och varumärkesfrågor på SKF inom Europa, berättar om varför SKF valt att ställa om sin affärsmodell från att sälja kullager till att erbjuda kunderna abonnemang på pålitlig rotation. Och hur det visade sig att när SKF, med sin långa historia, mötte ny konkurrens så var SKFs höga grad av automatisering en väg till förnyelse och stärkt kunderbjudande.

Dessutom reflekterar Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär Omställning vid RISE Sustainable Business, kring dagens tema utifrån sina erfarenheter av att stödja företags omställning mot konkurrenskraftiga affärsmodeller genom minskad användning av värdefulla resurser som material, energi, näringsämnen, vatten med mera.

Peter Uppman, innovationsstrateg, och Lindha Feldin, strateg, vid Region Halland, hälsar välkomna och modererar.

Välkommen att ställa frågor!

Har du någon fråga till våra talare eller är det något särskilt du vill att vi tar upp? Skicka ett mejl redan nu till: lindha.feldin@regionhalland.se

Eller så gör du inspel direkt i chatten under webbinariet.

Senast ändrad: