Direkt till innehållet

Samhällsplanering och trafik

Region Halland arbetar för hållbar utveckling i ett växande Halland. Planering och utveckling av bland annat kollektivtrafik, transporter och bebyggelse behöver gå hand i hand. Med hållbara lösningar gör vi det möjligt för hallänningen att leva gott i städer och på landsbygden, nu och i framtiden

Vi arbetar bland annat med:

  • Infrastruktur (vägar och  järnvägar) för hållbara transporter för näringsliv och invånare
  • Kollektivtrafik för miljövänligt resande med buss och tåg
  • Bredbandsutbyggnad  för digitaliserade samhällstjänster
  • Städerna som mötesplatser för hälsa, kultur, näringsliv och innovation
  • Landsbygden som en attraktiv och naturnära livsplats

Hållbar utveckling

När vi planerar och utvecklar det växande halländska samhället tar vi hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer för att skapa en hållbar utveckling.

Hallands samplaneringsprocess

Region Halland arbetar med utveckling av hela Halland. Därför samverkar vi både med kommunerna som arbetar med liknande frågor och  med andra regioner, myndigheter och aktörer. En samplaneringsmodell har utvecklats för att vi ska kunna samordna investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik med bostadsbyggande och samhällsutveckling. Tre utvecklingsobjekt hanteras, eller har hanterats, enligt den nya samplaneringsmodellen:

  • Nytt stationshus – Hede pendeltågstation
  • Ny tågtrafik på Markarydsbanan inklusive två nya stationer
  • Ny station och nytt stationssamhälle Väröbacka

Senast ändrad: