Direkt till innehållet

Regional cykelplan 2020-2029

Vi vill få fler att cykla i Halland! Cykeln är ett hållbart transportmedel som främjar hallänningarnas hälsa och som ger låg miljö- och klimatpåverkan.

I juni 2020 antogs en ny regional cykelplan för Halland. Den regionala cykelplanen vägleder arbetet för att nå det övergripande cykelmålet med ökad andel cykelresor i Halland till år 2029.

Ett antal fokusområden med insatser har tagits fram. Cykelplanen redovisar också var i Halland som Region Halland och kommunerna investerar för fler och säkrare cykling.

Bra och säker infrastruktur för cykel är viktigt i arbetet med att få fler att cykla, men också att synliggöra cykelns positiva effekter mer.

Regional cykelplan

Planen har tagits fram av Region Halland i samverkan med de halländska kommunerna och Trafikverket. Planen omarbetas vart fjärde år.

Här hittar du Regional cykelplan 2020–2029.

Senast ändrad: